• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lide:ladislav_koubek [10.11.2018 21:03]
Ladislav Koubek
lide:ladislav_koubek [10.11.2018 21:29] (aktuální)
Ladislav Koubek
Řádek 7: Řádek 7:
 Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie,​ a několik let pracoval jako konzultant implementace SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Specializuje se na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, udržitelný socio-ekonomický rozvoj a prevenci konfliktů. Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie,​ a několik let pracoval jako konzultant implementace SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Specializuje se na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, udržitelný socio-ekonomický rozvoj a prevenci konfliktů.
  
-Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) v Mongolsku (2007-8), na Šalamounových ostrovech (2010-2012) a v Afghánistánu (2017). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku (2014).+Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (2007-8), ​[[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] (2010-2012) a v [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|Afghánistánu]] (2017). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích ​[[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě]] (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku (2014). Pracoval jako dobrovolník v syrském Damašku během války Izraele s Libanonem (2006).
  
-Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V České rozvojové agentuře pracoval na přípravě a realizaci dvoustranných projektů rozvojové spolupráce s Palestinou a Mongolskem. Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň Evropské komise „Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil Národní centrum Europass. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka. ​+Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] pracoval na přípravě a realizaci dvoustranných projektů rozvojové spolupráce s Palestinou a Mongolskem. Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň Evropské komise ​[[https://​ec.europa.eu/​europeaid/​european-year-development-2015_en_en|„Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil ​[[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]]. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje ​[[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka. ​
  
 Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice. Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.