• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:ladislav_koubek [10.11.2018 21:29]
Ladislav Koubek
lide:ladislav_koubek [27.11.2018 21:16] (aktuální)
Ladislav Koubek
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}} {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}}
  
-Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od října 2017, aktivně se podílí na činnosti [[http://​www.pirati10.cz|Místního sdružení Praha 10]], je členem Zahraničního odboru strany. V říjnu 2018 byl zvolen do [[http://​www.praha10.cz/​volene-organy/​zastupitelstvo-mc/​seznam-zastupitelu-a-vyboru|zastupitelstva městské části Praha 10]]. V listopadu 2018 byl zvolen do předsednictva [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]],​ organizace sdružující pirátské strany z celého světa. V současnosti působí jako poradce Poslaneckého klubu Pirátů pro oblast e-governmentu. ​+Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem České pirátské strany od října 2017, aktivně se podílí na činnosti [[http://​www.pirati10.cz|Místního sdružení Praha 10]], je členem Zahraničního odboru strany. V říjnu 2018 byl zvolen do [[http://​www.praha10.cz/​volene-organy/​zastupitelstvo-mc/​seznam-zastupitelu-a-vyboru|zastupitelstva městské části Praha 10]]. V listopadu 2018 byl zvolen do předsednictva [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]],​ organizace sdružující pirátské strany z celého světa. Po volbách do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka. V současnosti působí jako poradce Poslaneckého klubu Pirátů pro oblast e-governmentu. ​
  
-Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie,​ a několik let pracoval jako konzultant implementace SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Specializuje se na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc, udržitelný socio-ekonomický rozvoj ​a prevenci konfliktů.+Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy a technologie,​ a několik let pracoval jako konzultant implementace SAP. Vedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Specializuje se na rozvojovou spolupráci ​s nejchudšími zeměmi světa ​a humanitární pomoc v konflikty zasažených oblastechprevenci konfliktů skrze metody restorativní justice a udržitelný socio-ekonomický rozvoj ​vytvářející pracovní místa bez negativního vlivu na životní prostředí.
  
-Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (2007-8), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] (2010-2012) a v [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|Afghánistánu]] (2017). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě]] (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku (2014). ​Pracoval jako dobrovolník v syrském Damašku během války Izraele s Libanonem (2006).+Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (2007-8), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] (2010-2012) a v [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|Afghánistánu]] (2017). Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě]] (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku (2014). ​syrském Damašku ​pracoval jako dobrovolník ​během ​letní ​války Izraele s Libanonem (2006).
  
-Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] pracoval na přípravě a realizaci ​dvoustranných ​projektů rozvojové spolupráce s Palestinou a Mongolskem. Pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň ​Evropské komise ​[[https://​ec.europa.eu/​europeaid/​european-year-development-2015_en_en|„Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil [[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]]. Ve Fondu dalšího vzdělávání ​(MPSV) ​koordinoval vznik projektového portfolia v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. ​Po volbách do poslanecké sněmovny ​v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové ​Mikuláše Ferjenčíka+Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] pracoval na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce s Palestinou a Mongolskem, kam často jezdil jednat na mezivládní úrovni. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise (DG DEVCO) resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň ​EU [[https://​ec.europa.eu/​europeaid/​european-year-development-2015_en_en|„Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)“]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil [[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), či v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise na projekt [[https://​www.libya-businessnews.com/​2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání v Libyi]]. 
 + 
 +Ve Fondu dalšího vzdělávání ​pod Ministerstvem práce a sociálních věcí ​koordinoval vznik projektového portfolia ​za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. ​Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM červenci 2018 pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt financovaný z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). 
 + 
 +Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy ​a španělsky, pasivně ovládá ruštinu a má základy francouzštiny a arabštiny
  
 Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice. Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice.
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.