• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:ladislav_koubek [01.04.2018 13:33]
Ladislav.Koubek
lide:ladislav_koubek [22.07.2022 11:47] (aktuální)
ladislav.koubek
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}} {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}}
  
-Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem ​Pirátské ​strany od září ​2017, aktivně se podílí na činnosti Místního sdružení Praha 10, je členem Zahraničního odboru strany+Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem ​České pirátské ​strany od roku 2017. Působil jako asistent poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka a v Poslaneckém klubu Pirátů pracoval jako poradce pro oblast e-governmentu
  
-Vystudoval magisterská studia na VŠE PrazeVedlejší specializace Rozvojová studia ho po absolutoriu (2006) nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahůSpecializuje se na rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc.+roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 10. Je členem Zahraničního odboru strany, ​minulosti působil v předsednictvu [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]] - organizaci sdružující pirátské strany z celého světa, kterou mjzastupoval ​na jednání [[https://​www.pirati.cz/​tiskove-zpravy/​pirati-promluvili-v-osn-o-potrebe-platforem-pro-demokratickou-diskuzi.html|Komise pro sociální rozvoj OSN]]. V roce 2019 kandidoval do Evropského parlamentu.
  
-Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) v Mongolsku, na Šalamounových ostrovech ​Pacifiku a Afghánistánu. Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost spolupráci ​Evropě ​(OBSEv Makedonii ​v Moldavsku+Vystudoval VŠPraze hlavní specializaci Informační systémy ​technologie,​ a několik let pracoval jako IT konzultant ​oblasti SAP ERP. Vedlejší specializace Mezinárodní rozvojová studia ho však po absolutoriu ​(2006nasměrovala do oblasti zahraniční politiky ​mezinárodních vztahů.
  
-V České rozvojové agentuře pracoval na přípravě a realizaci projektů dvoustranné rozvojové spolupráce s Mongolskem, Kosovem a PalestinouPro MZV ČR koordinoval informační kampaň EU „Evropský rok pro rozvoj“Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání ​(MŠMT). Ve Fondu dalšího vzdělávání ​(MPSVkoordinoval vznik projektového portfolia v oblasti dalšího vzděláváníSpolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“Po volbách do Poslanecké sněmovny ​v říjnu 2017 působil jako dočasný asistent nově zvolených poslanců Olgy Richterové ​Mikuláše Ferjenčíka.+Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN) [[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] ​(projekty socio-ekonomického rozvoje), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] ​(projekt usmíření dvou kmenů po ozbrojeném konfliktua [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|Afghánistánu]],​ kde spoluřídil humanitární fond OSN. Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě]] (OBSE) v Makedonii ​v Moldavsku.
  
-Vychovává tři děti, které jsou hlavním důvodem, ​proč se stále ​častěji angažuje ​na zlepšování životních podmínek ​v České republice.+Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. V rámci Ministerstva zahraničních věcí pracoval v [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce v Asii a na Blízkém východě. Pro Generální ředitelství ​pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Evropské komise (DG DEVCO) resp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň EU [[https://​www.mzv.cz/​jnp/​cz/​zahranicni_vztahy/​rozvojova_spoluprace/​dvoustranna_zrs_cr/​sektory_projekty/​evropsky_rok_pro_rozvoj/​evropsky_rok_pro_rozvoj_2015_byl_dne_9.html|Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil [[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), kde v konsorciu s British Council vyhrál tender Evropské komise ​na projekt [[https://​www.libya-businessnews.com/​2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání v Libyi]]. Ve Fondu dalšího vzdělávání (MPSV) koordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030“]]. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 krátce pracoval v Agentuře pro sociální začleňování ​Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt financovaný z EU (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). 
 + 
 +Je držitelem mezinárodní certifikace ​projektovém řízení PRINCE2. Jako tzv. civilní expert MZV ČR vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ pro stupeň utajení Tajné. Hovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělsky,​ pasivně ovládá ruštinu
  
 Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách. Rád nezávisle cestuje, fotografuje a miluje trekking ve vysokých horách.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1522589584.txt.gz · Poslední úprava: 01.04.2018 13:33 autor: Ladislav.Koubek