• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:ladislav_koubek [31.03.2018 17:52]
Ladislav.Koubek
lide:ladislav_koubek [22.07.2022 11:47] (aktuální)
ladislav.koubek
Řádek 3: Řádek 3:
 {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}} {{ :​lide:​Ladislav Koubek.jpg?​200}}
  
-Ladislav Koubek (*1979) je členem ​Pirátské ​strany od září ​2017, aktivně se podílí na činnosti místního sdružení Praha 10, je členem Zahraničního odboru strany. Působil jako dočasný ​asistent ​nově zvolených pirátských ​poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka.+Ladislav Koubek (*1979, Mladá Boleslav) je členem ​České pirátské ​strany od roku 2017. Působil jako asistent poslanců Olgy Richterové a Mikuláše Ferjenčíka ​a v Poslaneckém klubu Pirátů pracoval jako poradce pro oblast e-governmentu
  
-Vystudoval magisterská studia na VŠE v Praze (2006) v hlavní specializaci Informační systémy a několik let během studií ​působil v mezinárodních konzultačních firmách (Capgemini, Novasoftatd.) podílejíc se na projektech implementace SAP pro nadnárodní klientyVedlejší specializace Rozvojová studia ho však po absolutoriu nasměrovala ​do oblasti mezinárodních vztahů.+roce 2018 byl zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 10. Je členem Zahraničního odboru strany, v minulosti ​působil v předsednictvu [[https://​pp-international.net/​about-ppi|Pirate Parties International]] - organizaci sdružující pirátské strany z celého světakterou mjzastupoval ​na jednání [[https://​www.pirati.cz/​tiskove-zpravy/​pirati-promluvili-v-osn-o-potrebe-platforem-pro-demokratickou-diskuzi.html|Komise pro sociální rozvoj OSN]]. V roce 2019 kandidoval ​do Evropského parlamentu.
  
-Při svém mezinárodním působení se specializuje na rozvojovou spolupráci ​humanitární pomoc, a skrze zaměření na tzvRozvojové cíle tisíciletí OSN (MDGs), resp. Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), se zabývá především následujícími oblastmi: udržitelný rozvoj ​(Sustainable Development), boj s chudobou (Poverty Reduction), demokratické vládnutí (Democratic Governance),​ vláda práva (Rule of Law), prevence ​mitigace konfliktů (Conflict Prevention and Reconciliation).+Vystudoval VŠE v Praze v hlavní specializaci Informační systémy ​technologie, a několik let pracoval jako IT konzultant v oblasti SAP ERPVedlejší specializace Mezinárodní rozvojová studia ho však po absolutoriu ​(2006nasměrovala do oblasti zahraniční politiky ​mezinárodních vztahů.
  
-Pracoval pro Organizaci spojených národů (UNDP) v Mongolsku ​na ekonomicky zaměřených projektech ​(2007-2008). Pro UNDP na Šalamounových ostrovech ​v Pacifiku vedl jako manažer ​projekt ​mezinárodní podpory celonárodnímu ​usmíření po ozbrojeném konfliktu ​dvou etnik (2010-2012). V OSN se dále podílel na řízení „Common Humanitarian Fund“ ​UN OCHA Afghánistántj. agentuře která koordinuje poskytování ​humanitární ​pomoci ​všech národních i mezinárodních aktérů ​(2017).+Pracoval pro Organizaci spojených národů (OSN[[http://​www.mn.undp.org|v Mongolsku]] (projekty socio-ekonomického rozvoje), [[http://​www.pacific.undp.org/​content/​pacific/​en/​home.html|na Šalamounových ostrovech]] (projekt usmíření ​dvou kmenů ​po ozbrojeném konfliktu) ​a [[https://​www.unocha.org/​afghanistan|Afghánistánu]]kde spoluřídil humanitární ​fond OSN. Českou republiku reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích [[https://​www.osce.org/​elections|Organizace pro bezpečnost a spolupráci ​Evropě]] ​(OBSEv Makedonii a v Moldavsku.
  
-V České rozvojové agentuře ​(MZV ČR) pracoval ​na přípravě a realizaci projektů ​dvoustranné ​rozvojové spolupráce ​s vládami Mongolska, Kosova ​Palestinskou autonomií, kde také řídil realizaci českých projektů podporující ​na Západním břehu infrastrukturu,​ zaměstnanost ​bezpečnost ​(2008-2010). Pro Ministerstvo zahraničí roli národního koordinátora ​řídil v ČR iniciativu ​Evropské komise (DG DEVCO„Evropský rok pro rozvoj“ ​informující ​české občany o významu a výsledcích ​české evropské rozvojové a humanitární pomoci (2015).+Kromě práce pro mezinárodní organizace rovněž působil v české státní správě. ​rámci Ministerstva zahraničních věcí pracoval v [[http://​www.czechaid.cz/​o-nas|České rozvojové agentuře]] na přípravě a realizaci projektů rozvojové spolupráce ​v Asii a na Blízkém východě. Pro Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci ​rozvoj Evropské komise ​(DG DEVCOresp. Ministerstvo zahraničních věcí ČR koordinoval informační kampaň EU [[https://​www.mzv.cz/​jnp/​cz/​zahranicni_vztahy/​rozvojova_spoluprace/​dvoustranna_zrs_cr/​sektory_projekty/​evropsky_rok_pro_rozvoj/​evropsky_rok_pro_rozvoj_2015_byl_dne_9.html|Evropský rok pro rozvoj (EYD2015)]]. Vedl oddělení mezinárodní spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil ​[[http://​www.europass.cz|Národní centrum Europass]] financované z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu (DG EAC), kde konsorciu s British Council vyhrál tender ​Evropské komise ​na projekt [[https://​www.libya-businessnews.com/​2013/​03/​29/​eu-project-enhances-employability|transformace systému odborného vzdělávání v Libyi]]. Ve Fondu dalšího vzdělávání ​(MPSVkoordinoval vznik projektového portfolia za 1.1 mld Kč v oblasti dalšího vzdělávání v rámci Evropského sociálního fondu (Operační program Zaměstnanost). V rámci "​Agendy 2030" OSN spolupracoval s Úřadem vlády na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje [[https://​www.vlada.cz/​cz/​ppov/​udrzitelny-rozvoj/​cr-2030/​uvodni-stranka-144714|„Česká republika 2030]]. Do nástupu vlády ANO podpořené KSČM v červenci 2018 krátce pracoval v Agentuře pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, kde řídil projekt financovaný z EU (Operační program Výzkum, vývoj ​vzdělávání).
  
-Vedl oddělení ​mezinárodní ​spolupráce Národního ústavu pro vzdělávání (MŠMT), kde mj. řídil centrum Europass a další celoevropské iniciativy v oblasti vzdělávání,​ na kterých spolupracoval s Evropskou komisí (DG EAC)Zastupoval ​ČR v UNESCO-UNEVOC a v konsorciu s British Council vyhrál tendr na modernizaci systému odborného vzdělávání v LibyiVe Fondu dalšího vzdělávání ​(MPSVkoordinoval vznik projektového portfolia organizace v oblasti dalšího vzdělávání. Jako expert na udržitelný rozvoj se na Úřadu vlády podílel na implementaci strategického rámce udržitelného rozvoje „Česká republika 2030“která v ČR lokalizuje agendu OSN „Cíle udržitelného rozvoje“+Je držitelem ​mezinárodní ​certifikace v projektovém ​řízení PRINCE2Jako tzv. civilní expert MZV ČR vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ pro stupeň utajení TajnéHovoří anglicky na úrovni rodilého mluvčího (studium střední školy v USA), domluví se německy a španělskypasivně ovládá ruštinu
  
-Českou republiku reprezentoval ve volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a Moldavsku (2014). Pořádal vzdělávací a fundraisingové akce po zemětřesení v Pákistánu (2005), a dále působil jako dobrovolník v Sýrii během konfliktu Izraele s Libanonem (2006). +Rád nezávisle cestuje, ​fotografuje ​a miluje trekking ve vysokých horách.
- +
-Je držitelem mezinárodní certifikace v projektovém managementu PRINCE2. Vlastní bezpečnostní prověrku NBÚ na stupeň „Tajné“. +
- +
-Hovoří plynně anglicky, domluví se španělsky a německy, má pasivní znalost ruštiny a základy arabštiny. +
- +
-Vychovává tři děti – dva kluky (*2010, *2015) a holčičku (*2012) – které jsou hlavním důvodem, proč se stále častěji angažuje na zlepšování životních podmínek v České republice. +
- +
-Rád fotografuje, ​nezávisle cestuje ​(především Blízký a Střední VýchodAsie a Jižní Amerika) ​a miluje trekking ve vysokých horách.+
  
 KONTAKT:  ​ KONTAKT:  ​
 ladislav.koubek<​zavin>​pirati.cz ladislav.koubek<​zavin>​pirati.cz
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/ladislav_koubek.1522518779.txt.gz · Poslední úprava: 31.03.2018 17:52 autor: Ladislav.Koubek