• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ing. Ladislav Kos

Ladislav Kos nar. r.1958, ženatý, dvě děti

Vzdělání – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Zaměstnání – Pragochema Uhříněves, SAFINA Praha, v letech 1991 – 2013 podnikání v oboru chemie, odpadů a kovů, od r.2014 zástupce starosty MČ Praha 11 pro oblast finance

Znalosti – obecné znalosti makroekonomie, ekonomie v podnikání, účetnictví a marketingu. Detailní zkušenost s tvorbou a čerpáním rozpočtu MČ. Praxe v obchodování na burzách cenných papírů a komoditních burzách

Zájmy, koníčky – silniční cyklistika, plavání, běh na lyžích. Spolupořadatel pochodu Praha – Prčice

Politické CV

2007-8 člen SZ, 2008 - zapojení do práce o.s. na Praze 11

2009 – spoluzakladatel Hnutí pro Prahu 11, hnutí s hlavními cíli transparentnost radnice, efektivita nakládání s veřejnými prostředky, odpor proti zástavbě Prahy 11 kancelářskými a bytovými komplexy.

2010 – několik týdnů sledován kvůli výše uvedeným politickým aktivitám agenturou ABL

2010 – 2014 – zastupitel MČ P11, díky podaným majetkovým trestním oznámením je obviněno 40 bývalých zastupitelů Prahy 11 a starosta Mlejnský, soud lze očekávat v řádu měsíců

2014 – v komunálních volbách získalo HPP11 na P11 33 % hlasů

Má senátní témata

Ekonomika

nízké a stabilní daně (současné rychlé změny daňových zákonů a sazeb negativně ovlivňují podnikatelské prostředí

zrušení daně z převodu nemovitostí, která brzdí pohyb pracovních sil

paušální daň pro některé skupiny OSVČ

posílení koruny, současná státem řízená devalvace koruny snižuje hodnotu platů, důchodů i úspor

omezení nebo zrušení možnosti daňové registrace v daňových rájích

Životní prostředí

udržitelný rozvoj

opatření proti klimatickým změnám (snížení emisí CO2, důsledná recyklace surovin, omezení spalování fosilních paliv…)

Právo

právní prostředí je zapleveleno množstvím navzájem se proplétajících zákonů, které jdou často proti sobě (např. právo na informace vers. zákony ÚOOÚ). Občané již ztratili možnost se zákonech orientovat a řídit se jimi. Chci přispět k jejich zjednodušení a redukci.

Posílit vymahatelnost práva. Poškozený musí mít větší práva a ochranu než pachatel (obviněný). Zabránit možnosti účelových obstrukcí obhájců v trestním řízení.

Omezení korupčních příležitostí

Budu podporovat přijetí dalších zákonů z dílny „Rekonstrukce státu“, - zákon o financování politických stran, majetková přiznání politiků, pravidla pro obsazování politiků do státních a obecních firem…

Migrace

Současný stav, kdy má přístup do Evropy kdokoli zvenčí je již dávno neudržitelný

Evropské hranice je nutné chránit

Důsledně provádět azylové řízení, nejlépe ještě před vstupem do schengenského prostoru

Pomáhat pouze potřebným

Demokracie

Skutečná svoboda projevu, bez perzekuce za názor

Posílení institutu „kroužkování“ ve všech typech voleb zejména pak v komunálních volbách, kde tento institut prakticky nefunguje

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.