• @ALL has read permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Umění komunikace

Workshopy, přednášky, setkání či diskuzní kroužky na velice důležité téma „Umění komunikace aneb pozumíme si..?“

Akce budou probíhat po celé ČR v různých městech dle zájmu veřejnosti. Časový harmonogram budeme aktualizovat a zde zveřejňovat.

Termíny

Zde vidíte místa, kde se již jedná o realizaci a po dohodě jsou zde zveřejněny i termíny a přesné místo setkání. Sledujte nás! Informace se neustále aktualizují.

 • - Praha - úterý 16.září - 18h
 • - Valeč - pátek 26.září - 19h
 • - Plzeň - sobota 4.října - 14h
 • - Stříbro
 • - Tachov
 • - Hodonín
 • - Ústí nad Labem

Lektoři

lektoři, dobrovolníci, přednášející či vedoucí jednotlivých workshopů či diskuzních skupin

 • Ing. Josef Úlehla
 • Tomáš Simon Klapka
 • Václav Fořtík
 • PhDr. Lenka Wágnerová
 • Janek Wágner

Výběr akcí

Téma jednotlivých workshopů, přednášek či setkání. Zde si můžete vybrat konkrétní přednášku či jednoduše řečeno akci, o kterou máte zájem ve svém místě, městě nebo kraji

 • -Typologie lidí (Jung, MBTI, Socionics)
 • -Teorie hejna (dle Ricka Falkvingeho)
 • -Nenásilná komunikace (dle Marshalla Rosenberga).
 • -Dynamické síťové struktury (dle Tarase Plakhtiye)
 • -Tříbení dorozumívání jako součinnosti (párový tanec)
 • -Dorozumívání ve dvojici a síti a dorozumívání jako dobrovolná součinnost vzájemně rovných

Umění komunikace ANEB dorozumívání, porozumění, shoda - jak na to

Cílem je vzdělávat jak vlastní členy, tak veřejnost v dovednosti vzájemné nekonfliktní, resp. konstruktivní komunikace ke zlepšení řešení všech lidských činností, života a osobních pocitů a zároveň a to především k dobrému fungování a dosahování společensky, technicky i finančně prospěšných cílů a spokojenosti všech občanů. Pro celý náš život je „dorozumívání“ nejdůležitější dovednost, která velmi ovlivňuje náš osud. Základem je tříbení dorozumívání jako součinnosti (párový tanec); nikoliv tříbení jednotlivce pro účast v rozličných dorozumívání (tenis), dorozumívání ve dvojici a síti a dorozumívání jako dobrovolná součinnost vzájemně rovných. Příkladem může být Hovorna: http://valecskyrozcestnik.host-ed.me/hovorna.html.

Přednášky budou mít charakter zcela dle dohody s místním „koordinátorem“, tj. může to být:

- setkání místních Pirátů v diskuzním kroužku nad tématem Restart. Začalo by se s cca ½ - 1h „přednáškou“ jednoho z Pirátů, kteří mají zájem vysvětlit ostatním co ví o komunikace, jak je pro něj důležitá, jaký druh komunikace - dorozumívání upřednostňuje či doporučuje. Další cca 1h by již všichni účastníci Piráti hovořili v řízené diskuzi na téma Restart - co si pod tím představují a co si myslí, že je pro Restart, resp. pro dobré fungování Pirátů důležité. (dle finančních možností projektu)

NEBO

- setkání Pirátů a veřejnosti, kdy celá akce bude koncipovaná jako přednáška 1 - 3 lidí na téma „Umění komunikce“, kdy se budeme snažit (dle možností a prostředků) oslovit někoho veřejně známého v místě (novinář, psycholog, pedagog, herec, kdokoli..), aby se přednášky zúčastnil a připravil si ze své zkušenosti něco na dané téma (cca 1/2h) - tím by mohl být podpořen zájem veřejnosti o účast na přednášce. (dle finančních možností projektu)

NEBO

- setkání zcela dle představ místního „koordinátora“ na téma „Umění komunikace a Piráti“ (dle finančních možností projektu)

Přednáška se může konat - v hospodě, v klubovně, v sále, venku v parku… kdekoli. Vždy bude možné online sledování a vždy budeme přednášku natáčet. Zpracování natočeného materiálu bude probíhat dle možností a dle finanční podpory projektu.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/josef_ulehla/umeni_komunikace.txt · Poslední úprava: 20.08.2014 01:32 autor: Helena Jarolimkova