• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jitka Siekliková

Ing. Jitka Siekliková (*1983)

Narodila se ve Zlíně a žije v městečku nedaleko Zlína zvaném Vizovice, proslaveném především oblíbeným alkoholickým nápojem „Slivovice“. Po ZŠ ve Vizovicích dále studovala Střední průmyslovou školu mlékárenskou v Kroměříži a následně Universitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu technologickou, kde pokračuje v doktorandském studiu v oboru Technologie makromolekulárních látek.

Mezi její záliby patří samozřejmě počítač, hudba a příroda. Ze sportu pak preferuje běh na skákacích botách, seskoky padákem, turistiku, plavání, jízdu na kole. Z jídel má nejraději sóju, snad všechny druhy sýrů a k pití čistou vodu či v případě slavnostní příležitosti dobré víno. Doma chová spousty zvířat – 2 kočky, 2 psy a donedávna také fretku, která se chudák zaběhla.

Proč jsem Pirátka?

Již dlouho jsem pociťovala, že politická situace v našem státě se stává den ode dne horší. Politici, kteří jsou již 20 let u moci, jsou vnímáni již pouze jako zločinci a kašpaři, ale když jsem si položila otázku koho volit, abych se zbavila těchto lidí, tak jsem zjistila, že vlastně žádná jiná strana mi nemůže nabídnout nic jiného než jen kompromis – lepší ta, než ta druhá. Menší zlo za větší. Neustálé tahanice mezi nejsilnějšími stranami, které jsou na pořadu dne místo plánování lepší budoucnosti a zákonů mne vyčerpávaly. A pak náhle jsem začala vnímat nový svěží vítr, který k nám zavál ze Švédska – Pirátská strana. Okamžitě jsem věděla, že tuto stranu neřídí žádné velké korporace, nemá za sebou velké firmy, které by diktovaly, jak se mají upravovat zákony, prostě je to strana založená mladými lidmi pro lidi.

Slovo Pirát bylo vždy vnímáno jako zloděj, dobrodruh, zločinec, ale nyní vidím, že toto slovo může znamenat i něco jiného – může to být taky někdo, kdo pomáhá a chrání, protože kdo jiný než odborník, který jedná na popud lidí může lidem pomáhat. A pomáhat hlavně v otázce internetu, který je naše moře. Stejně jako počítačový program, který chceme aby fungoval, má stanovené jasné podmínky fungování, tak si myslím, že i fungování státu, politických stran a nás všech se musí řídit jasnými pravidly, která jsou jasně stanovena a nepřipouštějí chyby!!!

Patenty a copyright byly vytvořeny, aby dokázaly chránit, ale postupem času se změnily v nesmyslný nástroj, který omezuje rozvoj. Každý se dnes hlásí, že objevil určitý výrobek jen, aby získal svůj podíl bez námahy a nezajímá ho, že tím omezuje tisíce lidí. Dnes vlastně dochází k jakési „Době temna“ jako ve středověku, kdy byl pořádán hon na cokoli nového. Současný systém ochrany se musí obměnit!

Korupce v našem státě, celosvětově vnímaná jako velký problém je vlastně ve svém měřítku ještě nedoceněna. Neboť dnes už vlastně bratříčkování nahradilo státní instituce a úřady. Bez známých a peněz člověk dnes nemůže nic. Veřejná kontrola financí, otevřené nahlédání do soutěží zadávaných státem je nutností, aby každý mohl zjistit, jak úředníci nakládají s jeho penězi. K lepšímu fungování našeho státu může pomoci efektivní digitální propojení úřadů, ale nikoli pouze toto – obsluhovat jej musí kvalifikovaný personál, který počítač nevnímá pouze jako lepší psací stroj.

Politika – každý občan má mít právo ovlivnit rozhodování jím zvolených zástupců, protože ti mají volit to nejlepší pro něj – nikoli pro firmu, která jim zaplatí. Proto bych chtěla prosadit zákaz lobingu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.