• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » jitka_gazdova

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

lide:jitka_gazdova [23.01.2020 13:02] (aktuální)
lukas.blazej vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +**Jitka Gazdová**
  
 +{{ :​lide:​a1.jpg?​nolink&​400 |}}
 +
 +**Zaměstnání**:​ stavební inženýr
 +
 +**Proč kandiduji**:​ Kandiduji, protože mě zajímá nejen veřejný prostor, který nás každodenně obklopuje, ale současně i to, jak tento veřejný prostor vypadá, co ho formuje a jak se v něm k sobě navzájem chováme a proč tomu tak je. Státní správa má na formování veřejného prostoru obrovský vliv.
 +
 +**Další informace**:​ Sic jsem se narodila v Havířově a celé své mládí prožila na Severní Moravě, po vysoké škole mě osud zavál do města Ústí nad Labem a ač to může být pro spoustu lidí nepochopitelné,​ to město mi přirostlo k srdci. Biju se za něho, vždy když mohu. Mám ho ráda nejen pro tu neskutečnou přírodu, která ho obklopuje, ale i pro tu jeho syrovost a bezradnost, která je pro mne výzvou. Jsem členkou Pro! Ústí od jeho založení, a zakládající členkou Střekovských matek, z.s. Členství v těchto institucích mne vybavilo mnoha politicko-společenskými zkušenostmi.
© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.