• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
lide:jiri_metod_kassl [08.08.2018 22:20]
Jiří Metod Kassl
lide:jiri_metod_kassl [08.01.2019 19:58] (aktuální)
Jiří Metod Kassl
Řádek 2: Řádek 2:
 {{ :​lide:​metod.jpg?​300|}} {{ :​lide:​metod.jpg?​300|}}
  
-Je předsedou místního sdružení Pirátské strany ve Valči.+Je předsedou místního sdružení Pirátské strany ​a zastupitel ​ve Valči .
 Narodil se 12. ledna 1973 v Plzni, kde působil do roku 2000 jako dobrovolný asistent a konzultant, organizátor společensko-kulturních akcí, provozovatel volnočasových center pro mládež či jako ředitel centra pro neziskový sektor. Specializuje se na nezávislou alternativní scénu a na problematiku neziskového sektoru. Zaměřuje se na produkci a management v kultuře a umění, regionální a trvale udržitelný rozvoj, public relations a media relations neziskových,​ ekologických a kulturních organizací. Dále na eko-pedagogickou činnost v oblasti rodinných ekofarem, kulturních a uměleckých aktivit. Točí na hrnčířském kruhu, vede keramické workshopy a staví pece. Nyní působí jako dobrovolník na Doupovském dvorečku v podhůří Doupovských hor ve Valči, kde sbírá lysohlávky a pase se svým koněm stádo ovcí a koz. Již šestým rokem pracuje ve státní správě pro Národní památkový ústav na zámku Valeč na pozici technik údržby. Teď však je na rodičovské dovolené. Narodil se 12. ledna 1973 v Plzni, kde působil do roku 2000 jako dobrovolný asistent a konzultant, organizátor společensko-kulturních akcí, provozovatel volnočasových center pro mládež či jako ředitel centra pro neziskový sektor. Specializuje se na nezávislou alternativní scénu a na problematiku neziskového sektoru. Zaměřuje se na produkci a management v kultuře a umění, regionální a trvale udržitelný rozvoj, public relations a media relations neziskových,​ ekologických a kulturních organizací. Dále na eko-pedagogickou činnost v oblasti rodinných ekofarem, kulturních a uměleckých aktivit. Točí na hrnčířském kruhu, vede keramické workshopy a staví pece. Nyní působí jako dobrovolník na Doupovském dvorečku v podhůří Doupovských hor ve Valči, kde sbírá lysohlávky a pase se svým koněm stádo ovcí a koz. Již šestým rokem pracuje ve státní správě pro Národní památkový ústav na zámku Valeč na pozici technik údržby. Teď však je na rodičovské dovolené.
  
  
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.