• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

JUDr. Jiří Janečka, Ph.D.

Narozen 24.06.1968, pochází z Velkých Karlovic (Beskydy), od roku 2005 ve vyhnanství v Praze. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Mimo krátkého nedobrovolného angažmá ve vojenské justici pracoval jako právník banky, 10 let v advokacii a roku 2013 překvapivě jmenován soudním exekutorem.

V roce 1998 získal titul Ph.D., oponentem doktorandské práce hodnocen jako …přes své mládí v odborných kruzích dobře známý… „Nadějná kariéra“ však v důsledku kritiky justice (převzetí předpřevratového aparátu) a spolupráce s pochybnými existencemi vzala záhy za své.

https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=000293920&format=999 https://aleph.muni.cz/F?func=find-b&find_code=SYS&local_base=MUB01&request=000320224&format=999

Slova z Pirátského programu … Každý předpis musí být nepostradatelný, vynutitelný a přiměřený… jsou shrnutím jeho právní filozofie.

S tím souvisí i přesvědčení, že pokud občan jedná v souladu s morálkou a zvyklostmi, neměl by se dostat do konfliktu s právní úpravou. Skutečná iniciativa občanů a občanská společnost musí vznikat zdola a jejími reprezentanty stěží mohou být „nevládní organizace“ financované ze státních prostředků a řízené osobami, které z nich mají osobní příjem. Důležitost problému nemůže být odůvodňována mediální prezentací, ale tím, zda občanům stojí zato kvůli němu alespoň minimálně hnout zadkem.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.