• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

MUDr. Jiří Bednařík

bednarik.jpg MUDr. Jiří Bednařík vystudoval lékařskou fakultu. V současné době pracuje jako lékař a internista. Od roku 1989 až doposud se aktivně podílí na problematice propojení zdravotních a sociálních služeb. Je členem Společnosti sociálního lékařství a řízení zdravotní péče a je zastáncem průhledného hospodaření nemocnic.

Z roku 1989 má zkušenosti s vedením revolučních akcí ve střediskové obci (Olešnice Na Moravě), organizoval tehdy generální stávku, mluvil jménem lidí (vozil herce z Brna, přivezl jsem do Olešnice i Karla Kryla). Poté vyhrál konkurz na ředitele OÚNZ Blansko, který měl rozdělit na jednotlivé právní subjekty aniž by zkolabovala zdravotní péče. Zdařilo se. Následně převedl některé agendy zdravotnictví do státní správy, byl prvním okresním zdravotním radou.

Dle pana Bednaříka je to ze současného hlediska nepodstatné. Podstatné dle něj je, podle jeho názoru, že stát MUSÍ garantovat základní síť zdravotnických zařízení a to jak v ambulantní sféře, tak v ústavní - lůžkové. Např. síť nemocnic by měla být provozována na bázi neziskových korporací. A třeba každý praktický lékař by měl mít na starosti „obvod“, za kterého JE POVINEN ošetřit „pojištěnce“ - např. i bezdomovce, včetně těch kteří bydlí na ubytovnách apod. Stejně tak by to bylo i se sítí nemocnic. Zachová se tedy „svobodná volba lékaře“, ale ti lidé, které takzvaně „nikdo nechce“ skutečně nesmí zůstat bez zdravotní péče.

V návaznosti na zdravotní péči (služby) by měly být také sociální služby, to znamená že by se nemělo stát, aby např. nemohoucí babičku (třeba po zlomenině krčku stehenní kosti) poslali z chirurgie do Nemocnic následné péče, pak do LDN a pak? - toto musí být vyřešeno, ještě než je propuštěna (v současné chvíli VZP a jiné zdrav. pojišťovny tlačí na LDN, skutečnost je taková, že tam pacient může setrvat maximálně 3 měsíce). Jsou případy, že toto nikdo neřeší, babička je zavezena do bytu (kde bydlí) a praktický lékaři starej se. Lékař na tomto postu může zahájit péči přes „home care“, ale zpravidla to nestačí a babička nemá na to, aby si zaplatila „pečovatelskou službu“(= úklid,jídlo apod). Proto se souběžně musí jednat s Domovy pro seniory (dříve Domovy důchodců), ale tam babičku vezmou, až bude mít vyřízený tzv. „příspěvek na péči“ - to jsou ony 4 stupně závislosti na pomoci druhé osoby - protože v Domovech pro seniory se platí kolem 7000 Kč měsíčně a více. V České republice neexistuje návaznost těchto služeb v potřebném rozsahu a v čase.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.