• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Jakub Vontroba

jakub_vontroba.jpg

Jakub Vontroba (27. ledna 1995) se narodil v Třinci, ale celý život bydlí v Českém Těšíně. Po úspěšném absolvování Obchodní akademie Český Těšín se vydal na studia do Ostravy, kde v roce 2017 získal titul bakalář na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v oboru Národní hospodářství. V současné době pokračuje ve studiu v témže oboru na navazujícím magisterském stupni.

Nad rámec studia je Jakub spoluřešitelem projektů Grantové agentury České republiky a Studentské grantové soutěže vztahující se k problematice migrace a životního prostředí. Je autorem jednoho odborného článku a rovněž je redaktorem školního časopisu Sokolská33. Jakub prošel několika krátkými odbornými stážemi v různých firmách. Brigádně pracoval mj. jako listonoš na České poště.

Mimo studia a práce na školních projektech Jakuba zajímá politika a sport. Rád si zahraje fotbal nebo florbal, podniká výlety a rád poznává nové země. Mezi jeho další záliby patří vaření a četba.

Od června 2018 Jakub participuje na aktivitách těšínských Pirátů a od září téhož roku je členem strany. Od 13. prosince 2018 je 3. místopředsedou MS Karvinsko.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.