• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:jakub_michalek [07.09.2017 22:40]
Ivor.Kollar [Mgr. et Mgr. Jakub Michálek]
lide:jakub_michalek [10.04.2020 07:58] (aktuální)
jakub.michalek
Řádek 2: Řádek 2:
  
 {{ :​lide:​img_5625.jpg?​300&​direct|Jakub Michálek}} {{ :​lide:​img_5625.jpg?​300&​direct|Jakub Michálek}}
-**Jakub Michálek** (* 6. února 1989 Louny) je právník zaměřující se na svobodný přístup k informacím ​a autorské právo. Nyní vede [[http://​praha.pirati.cz|klub Pirátů ​v Zastupitelstvu hl. m. Prahy]]. V rámci Pirátské strany sloužil jako předseda rozhodčí komise, v současnosti je předsedou zastupitelského klubu Pirátů v Praze, člen republikového předsednictva Pirátské strany a místopředseda Pirátů. Aktuální informace je možné najít na [[https://​www.pirati.cz/​lide/​jakub-michalek/​]]+**Jakub Michálek** (* 6. února 1989 Louny) je právník zaměřující se na svobodný přístup k informacím. Nyní vede poslanecký ​klub Pirátů, dříve vedl pražské zastupitele za Piráty. V rámci Pirátské strany sloužil jako místopředseda strany či předseda rozhodčí komise. Spolupodílel se na vyjednávání pražské koalice primátora Zdeňka Hřiba. Aktuální informace je možné najít na [[https://​www.pirati.cz/​lide/​jakub-michalek/​]]
  
-Jakub Michálek studoval na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, na Oundle School ve Velké Británii a na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor Právo a právní věda s diplomovou prací {{diplomka_michalek.pdf|Povinné zveřejňování informací}},​ nyní pokračuje v doktorském studiu. Vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Má zkušenosti z akademické samosprávy,​ kde byl členem akademického senátu.+Jakub Michálek studoval na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, na Oundle School ve Velké Británii a na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan. Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor Právo a právní věda s diplomovou prací {{diplomka_michalek.pdf|Povinné zveřejňování informací}},​ nyní pokračuje v doktorském studiu. Vystudoval teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. V době studií ​byl členem akademického senátu.
  
-V České pirátské straně například připravoval spuštění webu ''​Piráti.cz'', ​navrhl zřízení registru lobbistických kontaktů, jako hlavní autor vypracoval řadu bodů [[/​program/​|Pirátského programu]], spoluzakládal projekt svobodné hudby, ​zprovoznil ​současný systém [[/​fo/​vydaje/​|veřejného účetnictví]] a navrhl a prosadil participativní rozpočet+V České pirátské straně například připravoval spuštění webu ''​Piráti.cz'', ​napsal řadu vnitřních předpisů a  
 + ​programových ​bodů [[/​program/​|Pirátského programu]] ​či zprovoznil ​první prototyp ​veřejného účetnictví. Má spoluzodpovědnost za chyby z příliš horlivého idealismu jako bylo zveřejnění vnitřních diskusí, zavedení obarvených peněz nebo příliš důsledná kontrola bez potřebné.
  
 Vedle toho se věnuje právním otázkám. ​ Vedle toho se věnuje právním otázkám. ​
Řádek 12: Řádek 13:
    * Například ve sporu //Jakub Michálek versus Ministerstvo financí// uznal Nejvyšší správní soud, že podání prostřednictvím datové schránky nemusí být elektronicky podepsáno.((//​Jakub Michálek v. Ministerstvo financí//    * Například ve sporu //Jakub Michálek versus Ministerstvo financí// uznal Nejvyšší správní soud, že podání prostřednictvím datové schránky nemusí být elektronicky podepsáno.((//​Jakub Michálek v. Ministerstvo financí//
 ze dne 17. února 2012, sp. zn. 8 As 89/2011-31. Dostupný z webu [[http://​www.nssoud.cz/​files/​SOUDNI_VYKON/​2011/​0089_8As__110_20120306041133_prevedeno.pdf|nssoud.cz]].)) ​ ze dne 17. února 2012, sp. zn. 8 As 89/2011-31. Dostupný z webu [[http://​www.nssoud.cz/​files/​SOUDNI_VYKON/​2011/​0089_8As__110_20120306041133_prevedeno.pdf|nssoud.cz]].)) ​
-  * Dále byl spoluautorem [[/tiskove-zpravy/navrh_na_zruseni_abolicniho_clanku_amnestie_vzesel_od_senatora_nominovaneho_piraty_a_mistopredseda_piratu_se_podilel_na_priprave|návrhu na zrušení čl. 2 amnestie]], který podala skupina 30 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, a kvůli neoprávněnému odpírání informací o přípravě amnestie podal [[/tiskove-zpravy/pirat_zaluje_prezidenta_republiky|žalobu]] na prezidenta Václava Klause.+  * Dále byl spoluautorem [[dev:null:tiskove-zpravy:navrh_na_zruseni_abolicniho_clanku_amnestie_vzesel_od_senatora_nominovaneho_piraty_a_mistopredseda_piratu_se_podilel_na_priprave|návrhu na zrušení čl. 2 amnestie]], který podala skupina 30 senátorů Senátu Parlamentu České republiky, a kvůli neoprávněnému odpírání informací o přípravě amnestie podal [[dev:null:tiskove-zpravy:pirat_zaluje_prezidenta_republiky|žalobu]] na prezidenta Václava Klause.
   * V roce 2015 uspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu ohledně toho, že stát nezveřejňuje technické normy ve stavebnictví. Důsledkem precedenčního rozhodnutí je, že stát bude muset technické normy ve stavebnictví bezplatně veřejně zpřístupnit. Mezitím ale kvůli němu ministr průmyslu Mládek prosadil změnu zákona. ​   * V roce 2015 uspěl s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu ohledně toho, že stát nezveřejňuje technické normy ve stavebnictví. Důsledkem precedenčního rozhodnutí je, že stát bude muset technické normy ve stavebnictví bezplatně veřejně zpřístupnit. Mezitím ale kvůli němu ministr průmyslu Mládek prosadil změnu zákona. ​
  
-Jí rád moruše, pistácie, makadamové ořechy, paraořechy,​ rajčatovou polévku, bazalku, výrobky z lékořice, med a medovinu. Nepoužívá chemické šampóny a mýdla. Baví ho česká opera a vážná hudba obecně, fyzikální problémy, ústavní právo a pěší výlety.+Jí rád moruše, pistácie, makadamové ořechy, paraořechy,​ rajčatovou polévku, bazalku, výrobky z lékořice, med a medovinu. Baví ho česká opera a vážná hudba obecně, fyzikální problémy, ústavní právo a pěší výlety.
  
 E-mail: [[jakub.michalek@pirati.cz]] E-mail: [[jakub.michalek@pirati.cz]]
Řádek 27: Řádek 28:
 telefon: ​       775 978 550 telefon: ​       775 978 550
 e-mail_mail: ​   jakub.michalek@pirati.cz e-mail_mail: ​   jakub.michalek@pirati.cz
-týmy_pages: ​    garanti:​start,​ navrhy:​program:​vnitro +týmy_pages: ​     
-resort_pages: ​  navrhy:​program:​vnitro+resort_pages: ​  
 seznam úkolů_url ​         :  seznam úkolů_url ​         : 
 spolupracující týmy_pages :  spolupracující týmy_pages : 
Řádek 41: Řádek 42:
  
 ==== Skupiny ==== ==== Skupiny ====
-  * [[http://​praha.pirati.cz|Piráti v pražském zastupitelstvu]] +
-  * [[rk:]]+
   * [[regiony:​praha:​]]   * [[regiony:​praha:​]]
  
Řádek 52: Řádek 52:
   * 2012--2013 1. místopředseda strany   * 2012--2013 1. místopředseda strany
   * 2013--2014 člen [[:​kk:​|kontrolní komise]]   * 2013--2014 člen [[:​kk:​|kontrolní komise]]
-  * 2014-- ​zastupitel hl. m. Prahy +  * 2014--2017 předseda klubu Pirátů v ZHMP 
-  * 2015-- předseda [[:​rk:​|rozhodčí komise]]+  * 2015--2016 předseda [[:​rk:​|rozhodčí komise]] 
 +  * 2016--2020 místopředseda strany 
 +  * 2017-- předseda poslaneckého klubu
  
 ==== Související odkazy ==== ==== Související odkazy ====
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/jakub_michalek.1504824002.txt.gz · Poslední úprava: 07.09.2017 22:40 autor: Ivor.Kollar