• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Toto je starší verze dokumentu!


Bc. Jakub Michálek

Jakub Michálek Jakub Michálek (* 6. února 1989 Louny) je vedoucím administrativního odboru a členem komise pro kopírování a Internet. Vystupoval jako mluvčí serveru PirateLeaks. V Pirátské straně se věnuje hlavně koncepčním dokumentům.

Jakub studoval střední školy na Gymnáziu Jana Keplera, na Oundle School ve Velké Británii a na Cranbrook-Kingswood v USA. Během pobytu v USA pracoval na University of Michigan ve středisku FOCUS. Po maturitě a úspěšném bakalářském studiu obecné fyziky studuje teoretickou fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Souběžně studuje právo na Právnické fakultě UK, kde je ve čtvrtém ročníku.

V letech 2009–2010 vedl zahraniční odbor a byl členem předsednictva Pirátské internacionály. Pracoval jako předseda pracovní skupiny pro změnu jejího statutu pro konferenci v roce 2011 ve Friedrichshafen. Moderuje pravidelně celostátní fóra Pirátské strany a v roce 2012 moderoval i konferenci Pirátské internacionály v Praze. Je hlavním autorem vnitřních předpisů a Pirátského programu. Piráty zastupuje jako expert na autorský zákon a mezinárodní smlouvu ACTA.

Koordinuje sdružení Volba je věda za otevřenou Univerzitu Karlovu, je členem Akademického senátu MFF UK, ediční komise Akademického senátu UK a Ediční komise MFF UK. Při bakalářském studiu organizoval fyzikální seminář pro středoškoláky FYKOS.

Zajímá se o zpěv, českou operu a ústavní právo. Rád chodí na pěší výlety.

E-mail: jakub.michalek@pirati.cz

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/jakub_michalek.1336411725.txt.gz · Poslední úprava: 07.05.2012 17:28 autor: Jakub Michalek