• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

http://www-s3.pirati.cz/_media/lide/988762_558488390892999_1027489349_n.jpg?w=120&h=120&t=1407145232

Ing. Vladimír Hlavinka (narozen v Olomouci 19.června 1965).

V Pirátské straně působí v MS Pirátská tvrz Olomoucký kraj. Od narození bydlí v Brodku u Přerova, kde je jeho rod doložen od třicetileté války. Po maturitě na gymnáziu v Přerově studoval lesnickou fakultu na VŠZ v Brně, odkud jej za protikomunistické aktivity v roce 1984 vyloučili a díky tehdejší povinnosti pracovat, tedy pracoval v lese, slévárně a krátce fáral na dole ČSA Karviná Darkov. Zde byl na doporučení Závodní rady přijat na VŠB v Ostravě. Vystudoval fakultu strojní a elektrotechnickou obor projektování.

Po státních zkouškách se zapojil ve slévárně rodiny Dytrychovy. Poté projektoval sklářské hutě, malé provozy dílen a provozoven, vyučoval na SPŠS v Olomouci, zkoumal užitné vlastnosti plodin v ÚKZÚZ Brno a s ICOM transport Jihlava poznával krásy vlasti a blízké €U. Nyní na volné noze.

Otec dvou dcer.

Sedlá sportovní motocykl, v Brodku aktivně působí ve Skautu, jezdí na vodu a pomáhá na táboře, je myslivec, ale spíš chovatel než lovec.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.