• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

RNDr. Helena Puchýřová CSc.

helena_puchyrova.jpg

Helena Puchýřová (* 24. června 1946 v Novém Městě na Moravě) od roku 1956 žije v Brně-Žabovřeskách.

Vystudovala gymnázium (GMLv Brně) a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university v Brně(1969), obor matematika a deskriptivní geometrie, tyto předměty a později také výpočetní techniku vyučovala krátce na gymnáziu, dále na VŠZ Brno, převážně ale na VUT v Brně, na Fakultě stavební (1977-2007). Krátce pak ještě působila na vznikajících soukromých vysokých školách v Brně. V oboru matematika získala titul RNDr., v oboru teoretická informatika titul CSc. (formální gramatiky, matematická teorie překladačů).

Nyní se jako důchodkyně může více věnovat olejomalbě, kterou předtím mohla pěstovat jen ve volném čase, v němž se učila základům krajinomalby u svého otce, akademického malíře Bohumila Puchýře (1914-1985), také pedagoga na VUT Brno. Od roku 1986 pravidelně vystavuje své obrazy v Brně a na Vysočině, která je hlavním námětem jejich olejomaleb. Při častých pobytech na chalupě na Vysočině je silně ovlivňována přírodou s jejími proměnami nálad, které se snaží zachytit na svých obrazech. Z ostatních druhů umění pak na ni nejvíce působí hudba.

Angažuje se v prosazování prvků přímé demokracie směřující zejména k uzákonění obecného referenda v ČR a dalších prvků polopřímé demokracie švýcarského typu. Je členkou Hnutí za přímou demokracii http://www.hzpd.cz/. Domnívá se, že nelze-li se domoci práva díky strnulosti pravidel stávajícího systému, lze na tento stav upozornit i vhodně zvolenou výstředností až výtržností v rámci legálních pravidel. Drobné zkušenosti tohoto typu získala již v období totality při boji s institucemi školskými nebo místní správy.

Podporuje zachování volného přístupu všech občanů k informacím např. k internetu.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.