• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Eva Nováková

eva_novakova.jpg

Eva Nováková (* 29. června 1981). Rodačka z Kladna, která se přes Londýn, Ramalláh a Prahu dostala až do Jihlavy, z korporace do sociálních služeb. V říjnu 2019 byla zvolena členkou Zastupitelstva města Jihlavy, od prosince pracuje ve společnosti BOSCH.

Vystudovala obor sociologie a sociální politika (Bc.) na Fakultě sociálních věd UK, nedostudovala obor romistika na Filosofické fakultě UK.

Tři roky pracovala jako vedoucí terénní sociální služby. Vedla tým deseti kolegů a kolegyň. Kromě klasické sociální práce se společně snažili působit i na změnu podmínek, které vedou k prohlubování sociálního vyloučení. S kolegy a kolegyněmi se účastnila pracovní skupiny pro sociální bydlení zřízené městem, realizovala projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání, který kromě přímé podpory žáků/studentů a jejich rodin cílil i na změnu postojů pedagogů a odpovědných institucí, a podporovala zástupce romské komunity v participaci a občanské angažovanosti.

Kromě toho s místním kolektivem Jídlo místo zbraní pravidelně vaří veganské jídlo pro lidi bez domova, organizuje veganské hody a další benefiční akce. Ve spolupráci s divadlem DIOD organizuje Rozpravy - večery zaměřené na představování romské kultury široké veřejnosti i Romům samotným.

Pracovně ještě občas učí romštinu, překládá pro romistický časopis a dělá PR pro pár projektů (Férové bydlení, Stan romské kultury). V minulosti působila i jako manažerka kapely Terne Čhave a v pražském Crossu dva roky jednou měsíčně organizovala UFOSS - večery zaměřené na různá romská/romistická témata. Předtím se věnovala tématu nenásilného palestinského hnutí proti okupaci.

Ve volném čase se věnuje akrobacii na šálách a bike pólu. V obou disciplínách je sice velmi špatná, ale to jí vůbec neubírá na míře nadšení.

V rámci působení v Zastupitelstvu města Jihlavy je členkou majetkové komise, komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a komise pro sociální a neziskovou oblast.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.