• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Ing. Emil Adámek

Ing. Emil Adámek (* 22. 12. 1988, Nový Jičín)

po absolvování Gymnázia v Novém Jičíně vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V současné době dokončuje studium doktorského studijního oboru Ekonomie. Po ukončení studia působil na Katedře národohospodářské jako interní doktorand. Od roku 2017 je na ní zaměstnán jako odborný asistent. Od roku 2018 je tajemníkem katedry.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.