• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Ing. Emil Adámek

Ing. Emil Adámek (* 22. 12. 1988, Nový Jičín)

po absolvování Gymnázia v Novém Jičíně vystudoval obor Národní hospodářství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V současné době dokončuje studium doktorského studijního oboru Ekonomie. Po ukončení studia působil na Katedře národohospodářské jako interní doktorand. Od roku 2017 je na ní zaměstnán jako odborný asistent. Od roku 2018 je tajemníkem katedry.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.