• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » David Marhold

Toto je starší verze dokumentu!


David Marhold

David Marhold (* 27. listopadu 1996) je koordinátorem krajského sdružení Pardubický kraj. Svého času byl také 2. místopředsedou MS Svitavsko (listopad 2018 - prosinec 2019).

Pirátem se stal na podzim roku 2018. Ještě jako příznivec pomáhal se závěrem kampaně komunálních voleb ve Svitavách. O členství v Pirátech uvažoval již krátce před sněmovními volbami v roce 2017. Okamžitě se zapojil do dění. Stal se místopředsedou MS, spolupracoval s krajským mediálním odbor aj.

David pochází ze Svitav, kde stále žije. Často také pobývá v Olomouci, kde studuje.

David je členem komise pro kulturu a cestovní ruch, kterou zřizuje Rada města Svitavy. Poprvé na sebe upozornil, když poslal otevřený dopis zastupitelům města stran protialkoholové vyhlášky (viz https://www.piratisvitavy.cz/dopis-zastupitelum-ve-veci-vyhlasky-o-zakazu-konzumace-alkoholu/).

Vystudoval gymnázium ve Svitavách a následně bakalářský program (historie a německá filologie) na FF Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se studuje navazující studium na FF Univerzity Palackého v Olomouci (historie a německá filologie) společně s oborem právo na Právnické fakultě téže univerzity. V rámci studia historie se prozatím zabývá dějinami 19. století a výzkumem místních samospráv. Na univerzitě se angažuje v olomoucké pobočce mezinárodního studentském spolku studentů historie (ISHA), v němž během akademickém roce 2018/2019 působil jako prezident spolku. V současné době je vzhledem ke svému dalšímu vytížení pouze řadovým členem a v rámci možností vypomáhá s aktivitami spolku.

Je aktivním skautem. Působí jako instruktor na vůdcovském kurzu, vedl oddíl a nyní působí jako zástupce vedoucího svitavského střediska.

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.