• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:dana_balcarova [07.04.2017 13:14]
Dana.Balcarova
lide:dana_balcarova [22.11.2021 11:43] (aktuální)
dana.balcarova [Aktuálně]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​ ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​
  
-{{ :lide:Dana Balcarová.jpg?200}}+{{ :lide:cesta_do_psp.jpg?300}}
 **Kontakt**:​ [[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​ **Kontakt**:​ [[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​
  
 ===== Aktuálně ===== ===== Aktuálně =====
-kandiduji do **Republikového ​edsednictva**, [[https://​forum.pirati.cz/​celostatni-forum-f477/​cf-11-2017-dovolba-rp-4-mistopredseda-t36455-20.html?​sid=52ee2ecf90ca55da71e56db50fefacb9#​p499815|‬kandidátská řeč zde]]  +  ​Aktuálně v Pirátské straně pracuji v Republikovém výboru, v Resortním týmu životního prostředí a v Krajském expertním týmu životního prostředí pro Prahu 
-* garantka programového bodu Životní prostředí pro parlamentní volby 2017, [[https://​wiki.pirati.cz/​navrhy/​program/​zivotni_prostredi|program naleznete zde]]  +  ​V 2017 až 2021 jsem v pirátském poslaneckém klubu zastávala funkci gesční poslankyně pro životní prostředí a vedla poslanecký tým životního prostředí 
-* členka Republikového výboru České pirátské strany+  ​v listopadu 2017 jsem byla zvolená ​edsedkyní Výboru pro životní prostředí PSP ČR 
 +  ​v říjnu ​2017 jsem byla zvolená poslankyní za Piráty 
 +  * garantka programového bodu Životní prostředí pro parlamentní volby 2017, [[https://​wiki.pirati.cz/​navrhy/​program/​zivotni_prostredi|program naleznete zde]]  
 +  od roku 2016 členka Republikového výboru České pirátské strany ​   
 +  ​
  
 ===== O mně stručně ===== ===== O mně stručně =====
-Z politických témat se nejvíce věnuji celkové kvalitě života, reprezentované mj. péčí o životní ​prostředí a vztahem k územnímu rozvoji. Veřejně jsem činná ​přes deset let, od r. 2014 jsem aktivní političkou. Do Republikového předsednictva kandiduji proto, že v současném týmu vidím velký potenciál, k němuž můžu přispět a můžu ho vhodně doplnit.+Z politických témat se nejvíce věnuji celkové kvalitě života ​a udržitelného rozvoje 
 +Moje odborná agenda zahrnuje ochranu ​životního ​prostředí a ochranou klimatu 
 +Veřejně jsem činná ​od roku 2000, od r. 2014 jsem aktivní političkou. ​
  
  
 +=== Stručné CV ===
 +  * 1980 absolvování SPŠE Pardubice, technika počítačů a ASŘ
 +  * 1985 absolvování VŠE  Praha, Fakulta řízení, obor – Řídící a informační systémy
 +  * 1997- 2000 práce ve státní správě - Česká inspekce životního prostředí - vedoucí oddělení informatiky a souhrnných agend
 +  * od r. 2006 : místopředsekyne spolku Krocan, kde koordinuji činnost spolku a administruji www.krocanos.cz ,  spolupracuji s neformálním týmem ​ řešícím kauzy na MČ Praha 9
 +  * 2006 -2008: 2 semetry mezioborového přednětu Gobalizace na UK, 4 semestry výběrového studia na katedře Ekononiky životního prostředí VŠE Praha 
 +  * od roku 2014: zvolená do zastupitelstva Prahy 9 (56tis. obyvatel). Jsem členkou Finančního výboru, Komise rozvoje území, Komise životního prostředí a dopravy, Komise rozpočtové a Komise protidrogové a bezpečnostní.
 +
 +
 +{{ :​lide:​diskuse_bod_ZP_unor_2017.jpg?​400}}  ​
 ===== O mně podrobněji ===== ===== O mně podrobněji =====
 ** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany :::**  Moje rozhodnutí vstoupit do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném. ** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany :::**  Moje rozhodnutí vstoupit do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném.
-**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný **od prosince 2013**, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí, od těch celostátních až po operativní pražské, ... líbí se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz.  Ve své práci zastupitelky MČ Praha 9 se opírám o podporu, znalosti a vstřícnost ostatních pražských členů, příznivců a sympatizantů České pirátské strany.  ​+**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný **od prosince 2013**, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí, od těch celostátních až po operativní pražské, ... líbí se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz. 
  
 ---- ----
 ** report 22. 6. 2015 :::** ** report 22. 6. 2015 :::**
 V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​ V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​
-O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. +O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. ​
 Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​ Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​
 Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :) Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :)
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/dana_balcarova.1491570851.txt.gz · Poslední úprava: 07.04.2017 13:14 autor: Dana.Balcarova