• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:dana_balcarova [07.04.2017 13:06]
Dana.Balcarova
lide:dana_balcarova [22.11.2021 11:43] (aktuální)
dana.balcarova [Aktuálně]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​ ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​
  
-{{ :lide:Dana Balcarová.jpg?200}}+{{ :lide:cesta_do_psp.jpg?300}}
 **Kontakt**:​ [[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​ **Kontakt**:​ [[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​
  
 ===== Aktuálně ===== ===== Aktuálně =====
-kandiduji do Republikového ​edsednictva, [[https://forum.pirati.cz/celostatni-forum-f477/cf-11-2017-dovolba-rp-4-mistopredseda-t36455-20.html?​sid=52ee2ecf90ca55da71e56db50fefacb9#​p499815|‬kandidátská řeč zde]] +  ​Aktuálně v Pirátské straně pracuji v Republikovém výboru, v Resortním týmu životního prostředí a v Krajském expertním týmu životního prostředí pro Prahu 
 +  * V 2017 až 2021 jsem v pirátském poslaneckém klubu zastávala funkci gesční poslankyně pro životní prostředí a vedla poslanecký tým životního prostředí 
 +  * v listopadu 2017 jsem byla zvolená ​edsedkyní Výboru pro životní prostředí PSP ČR 
 +  * v říjnu 2017 jsem byla zvolená poslankyní za Piráty 
 +  * garantka programového bodu Životní prostředí pro parlamentní volby 2017, [[https://wiki.pirati.cz/navrhy/program/​zivotni_prostredi|program naleznete ​zde]]  
 +  * od roku 2016 členka Republikového výboru České pirátské strany ​   
 +  ​
  
-** garantka programového bodu Životní ​prostředí** pro parlamentní volby 2017[[https://​wiki.pirati.cz/​navrhy/​program/​zivotni_prostredi|program naleznete zde]] +===== O mně stručně ===== 
 +Z politických témat se nejvíce věnuji celkové kvalitě života a udržitelného rozvoje 
 +Moje odborná agenda zahrnuje ochranu životního ​prostředí ​a ochranou klimatu.  
 +Veřejně jsem činná od roku 2000od r2014 jsem aktivní političkou
  
-** členka Republikového výboru** České pirátské strany 
  
-===== O mně stručně ===== +=== Stručné CV === 
-Z politických témat se nejvíce věnuji celkové kvalitě životareprezentované mj. péčí o životní ​prostředí ​a vztahem k územnímu rozvoji. Veřejně jsem činná přes deset let, od r. 2014 jsem aktivní političkouDo Republikového ​edsednictva kandiduji protožv současném týmu vidím velký potenciálk němuž můžu přispět ​můžu ho vhodně doplnit.+  * 1980 absolvování SPŠE Pardubicetechnika počítačů a ASŘ 
 +  * 1985 absolvování VŠE  Praha, Fakulta řízení, obor – Řídící a informační systémy 
 +  * 1997- 2000 práce ve státní správě - Česká inspekce ​životního ​prostředí ​- vedoucí oddělení informatiky a souhrnných agend 
 +  * od r. 2006 : místopředsekyne spolku Krocan, kde koordinuji ​činnost spolku a administruji www.krocanos.cz ,  spolupracuji s neformálním týmem ​ řešícím kauzy na MČ Praha 9 
 +  * 2006 -2008: 2 semetry mezioborového ​ednětu Gobalizace na UK4 semestry výběrového studia na katedřEkononiky životního prostředí VŠE Praha  
 +  * od roku 2014: zvolená do zastupitelstva Prahy 9 (56tis. obyvatel). Jsem členkou Finančního výboruKomise rozvoje území, Komise ​životního prostředí dopravy, Komise rozpočtové a Komise protidrogové a bezpečnostní.
  
  
 +{{ :​lide:​diskuse_bod_ZP_unor_2017.jpg?​400}}  ​
 ===== O mně podrobněji ===== ===== O mně podrobněji =====
 ** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany :::**  Moje rozhodnutí vstoupit do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném. ** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany :::**  Moje rozhodnutí vstoupit do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném.
-**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný **od prosince 2013**, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí, od těch celostátních až po operativní pražské, ... líbí se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz.  Ve své práci zastupitelky MČ Praha 9 se opírám o podporu, znalosti a vstřícnost ostatních pražských členů, příznivců a sympatizantů České pirátské strany.  ​+**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný **od prosince 2013**, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí, od těch celostátních až po operativní pražské, ... líbí se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz. 
  
 ---- ----
 ** report 22. 6. 2015 :::** ** report 22. 6. 2015 :::**
 V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​ V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​
-O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. +O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. ​
 Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​ Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​
 Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :) Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :)
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/dana_balcarova.1491570384.txt.gz · Poslední úprava: 07.04.2017 13:06 autor: Dana.Balcarova