• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:dana_balcarova [16.02.2017 23:11]
Dana.Balcarova
lide:dana_balcarova [22.11.2021 11:43] (aktuální)
dana.balcarova [Aktuálně]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​ ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​
  
-{{ :lide:Dana Balcarová.jpg?200}} +{{ :lide:cesta_do_psp.jpg?300}} 
-[[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​+**Kontakt**: ​[[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​
  
-**Aktuálně ​:::** +===== Aktuálně ===== 
 +  ​* Aktuálně ​v Pirátské straně pracuji v Republikovém výboru, v Resortním týmu životního prostředí a v Krajském expertním týmu životního prostředí pro Prahu 
 +  ​V 2017 až 2021 jsem v pirátském poslaneckém klubu zastávala funkci gesční poslankyně pro životní prostředí a vedla poslanecký tým životního prostředí 
 +  * v listopadu 2017 jsem byla zvolená předsedkyní Výboru pro životní prostředí PSP ČR 
 +  * v říjnu 2017 jsem byla zvolená poslankyní za Piráty 
 +  * garantka programového bodu Životní prostředí pro parlamentní volby 2017, [[https://​wiki.pirati.cz/​navrhy/​program/​zivotni_prostredi|program naleznete zde]]  
 +  ​od roku 2016 členka Republikového výboru České pirátské strany ​   
 +  ​
  
-** V prosinci jsem byla navržena na garantku programového bodu Životní ​prostředí ​pro parlamentní volby 2017**+===== O mně stručně ===== 
 +Z politických témat se nejvíce věnuji celkové kvalitě ​života a udržitelného rozvoje 
 +Moje odborná agenda zahrnuje ochranu životního ​prostředí ​a ochranou klimatu.  
 +Veřejně jsem činná od roku 2000, od r. 2014 jsem aktivní političkou. ​
  
-** Od října 2016 jsme členkou Republikového výboru České pirátské strany** 
  
-** v březnu 2016 jsem vydala tiskovou zprávu k rozpočtu MČ Praha 9:::** Příjmy rozpočtu jsou z více jak poloviny kryty z prodeje obecních bytů obecních pozemků[[http://www.krocanos.cz/​2016/​03/​17/​historicky-nejvyssi-rozpocet-na-praze-9/]] +=== Stručné CV === 
 +  ​1980 absolvování SPŠE Pardubice, technika počítačů a ASŘ 
 +  ​1985 absolvování VŠE  Praha, Fakulta ​řízení, obor – Řídící a informační systémy 
 +  ​1997- 2000 práce ve státní správě - Česká inspekce životního prostředí - vedoucí oddělení informatiky ​souhrnných agend 
 +  * od r2006 místopředsekyne spolku Krocan, kde koordinuji činnost spolku a administruji ​www.krocanos.cz ​,  spolupracuji s neformálním týmem ​ řešícím kauzy na MČ Praha 9 
 +  * 2006 -2008: 2 semetry mezioborového přednětu Gobalizace na UK, 4 semestry výběrového studia na katedře Ekononiky životního prostředí VŠE Praha  
 +  * od roku 2014: zvolená do zastupitelstva Prahy (56tis. obyvatel). Jsem členkou Finančního výboru, Komise rozvoje území, Komise životního prostředí a dopravy, Komise rozpočtové a Komise protidrogové a bezpečnostní.
  
----- + 
-** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany :::**  Moje rozhodnutí ​vystoupit ​do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném. +{{ :​lide:​diskuse_bod_ZP_unor_2017.jpg?​400}} ​  
-**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný od prosince 2013, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí, od těch celostátních až po operativní pražské, ... líbí se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz.  Ve své práci zastupitelky MČ Praha 9 se opírám o podporu, znalosti a vstřícnost ostatních pražských členů, příznivců a sympatizantů PS.  ​+===== O mně podrobněji ===== 
 +** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany :::**  Moje rozhodnutí ​vstoupit ​do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném. 
 +**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný ​**od prosince 2013**, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí, od těch celostátních až po operativní pražské, ... líbí se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz. 
  
 ---- ----
 ** report 22. 6. 2015 :::** ** report 22. 6. 2015 :::**
 V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​ V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​
-O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. +O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. ​
 Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​ Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​
 Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :) Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :)
 +** v březnu 2016 jsem vydala tiskovou zprávu k rozpočtu MČ Praha 9:::** Příjmy rozpočtu jsou z více jak poloviny kryty z prodeje obecních bytů a obecních pozemků. [[http://​www.krocanos.cz/​2016/​03/​17/​historicky-nejvyssi-rozpocet-na-praze-9/​]] ​
  
 ---- ----
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/dana_balcarova.1487286694.txt.gz · Poslední úprava: 16.02.2017 23:11 autor: Dana.Balcarova