• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:dana_balcarova [29.11.2015 12:27]
Dana.Balcarova
lide:dana_balcarova [22.11.2021 11:43] (aktuální)
dana.balcarova [Aktuálně]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​ ====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     ​
  
-{{ :lide:Dana Balcarová.jpg?200}} +{{ :lide:cesta_do_psp.jpg?300}} 
-[[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​+**Kontakt**: ​[[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​
  
-**Aktuálně :::** +===== Aktuálně ===== 
-Od října 2015 **jsem členkou Pirátské strany** Moje rozhodnutí ​vystoupit ​do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném. +  ​* Aktuálně ​v Pirátské straně pracuji v Republikovém výboru, v Resortním týmu životního prostředí a v Krajském expertním týmu životního prostředí pro Prahu 
-**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný od prosince 2013, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí od těch celostátních až po operativní pražské. ​Líbí ​se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení ​strany ​směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského ​ sdružení Pirátů Praha oceňuji ​ profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz.  Ve své práci zastupitelky MČ Praha 9 se opírám o podporu, znalosti a vstřícnost ostatních pražských členů, příznivců a sympatizantů PS.  ​+  * V 2017 až 2021 jsem v pirátském poslaneckém klubu zastávala funkci gesční poslankyně pro životní prostředí a vedla poslanecký tým životního prostředí 
 +  * v listopadu 2017 jsem byla zvolená předsedkyní Výboru pro životní prostředí PSP ČR 
 +  * v říjnu 2017 jsem byla zvolená poslankyní za Piráty 
 +  * garantka programového bodu Životní prostředí pro parlamentní volby 2017, [[https://​wiki.pirati.cz/​navrhy/​program/​zivotni_prostredi|program naleznete zde]]  
 +  * od roku 2016 členka Republikového výboru České pirátské strany ​   
 +   
 + 
 +===== O mně stručně ===== 
 +Z politických témat se nejvíce věnuji celkové kvalitě života a udržitelného rozvoje 
 +Moje odborná agenda zahrnuje ochranu životního prostředí a ochranou klimatu.  
 +Veřejně jsem činná od roku 2000, od r. 2014 jsem aktivní političkou.  
 + 
 + 
 +=== Stručné CV === 
 +  * 1980 absolvování SPŠE Pardubice, technika počítačů a ASŘ 
 +  * 1985 absolvování VŠE  Praha, Fakulta řízení, obor – Řídící a informační systémy 
 +  * 1997- 2000 práce ve státní správě - Česká inspekce životního prostředí - vedoucí oddělení informatiky a souhrnných agend 
 +  * od r. 2006 místopředsekyne spolku Krocan, kde koordinuji činnost spolku a administruji www.krocanos.cz ,  spolupracuji s neformálním týmem ​ řešícím kauzy na MČ Praha 9 
 +  ​2006 -2008: 2 semetry mezioborového přednětu Gobalizace na UK, 4 semestry výběrového studia na katedře Ekononiky životního prostředí VŠE Praha  
 +  ​od roku 2014: zvolená do zastupitelstva Prahy 9 (56tis. obyvatel). Jsem členkou Finančního výboru, Komise rozvoje území, Komise životního prostředí a dopravy, Komise rozpočtové a Komise protidrogové a bezpečnostní. 
 + 
 + 
 +{{ :​lide:​diskuse_bod_ZP_unor_2017.jpg?​400}} ​  
 +===== O mně podrobněji ===== 
 +** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany ​:::**  Moje rozhodnutí ​vstoupit ​do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném. 
 +**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný ​**od prosince 2013**, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostíod těch celostátních až po operativní pražské, ..líbí ​se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení ​PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz. 
  
 ---- ----
 ** report 22. 6. 2015 :::** ** report 22. 6. 2015 :::**
 V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​ V komunálních volbách 2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany. ​
-O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. +O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy. ​
 Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​ Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové. ​
 Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :) Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :)
 +** v březnu 2016 jsem vydala tiskovou zprávu k rozpočtu MČ Praha 9:::** Příjmy rozpočtu jsou z více jak poloviny kryty z prodeje obecních bytů a obecních pozemků. [[http://​www.krocanos.cz/​2016/​03/​17/​historicky-nejvyssi-rozpocet-na-praze-9/​]] ​
  
 ---- ----
Řádek 23: Řádek 48:
  
 ---- ----
- 
 **Dana ke komunálním volbám 2014 ::: ** Nejsem členkou žádné politické strany. ​ **Dana ke komunálním volbám 2014 ::: ** Nejsem členkou žádné politické strany. ​
 Za Piráty kandiduji do Pražského zastupitelstva,​ jsou mi blízké pirátské myšlenky otevřenosti a sdílení. /  Za Piráty kandiduji do Pražského zastupitelstva,​ jsou mi blízké pirátské myšlenky otevřenosti a sdílení. / 
 Z pozice aktivistky jsem se také rozhodla kandidovat do Zastupitelstva MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kde hodlám prosazovat zapojení obyvatel do rozhodování. Angažovat se chci v oblastech ochrany zeleně a přírodních území,‭ ‬šetrné dopravy a kvality ovzduší,​‭ ‬výstavby a územního rozvoje a hospodaření radnice.‭ Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byla rostoucí nespokojenost s chováním současného vedení radnice.‭ ‬Dalším důvodem je pasivita převážné části zastupitelů MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kteří bez zájmu přihlíží a stranicky hlasují Z pozice aktivistky jsem se také rozhodla kandidovat do Zastupitelstva MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kde hodlám prosazovat zapojení obyvatel do rozhodování. Angažovat se chci v oblastech ochrany zeleně a přírodních území,‭ ‬šetrné dopravy a kvality ovzduší,​‭ ‬výstavby a územního rozvoje a hospodaření radnice.‭ Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byla rostoucí nespokojenost s chováním současného vedení radnice.‭ ‬Dalším důvodem je pasivita převážné části zastupitelů MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kteří bez zájmu přihlíží a stranicky hlasují
                                                                                                                                                                                                                                                            
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/dana_balcarova.1448800062.txt.gz · Poslední úprava: 29.11.2015 12:27 autor: Dana.Balcarova