• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
lide:dana_balcarova [29.09.2014 10:46]
KRISTALKA
lide:dana_balcarova [22.11.2021 11:43] (aktuální)
dana.balcarova [Aktuálně]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Ing. Dana Balcarová ======+====== Ing. Dana Balcarová ====== ​     
  
-{{ :lide:Dana Balcarová.jpg?200}}+{{ :lide:cesta_do_psp.jpg?300}} 
 +**Kontakt**:​ [[dana.balcarova@pirati.cz]]  ​
  
-**Dana Balcarová** (1960), příznivec Pirátské strany+===== Aktuálně ===== 
 +  ​Aktuálně v Pirátské straně pracuji v Republikovém výboru, v Resortním týmu životního prostředí a v Krajském expertním týmu životního prostředí pro Prahu 
 +  ​V 2017 až 2021 jsem v pirátském poslaneckém klubu zastávala funkci gesční poslankyně pro životní prostředí a vedla poslanecký tým životního prostředí 
 +  ​v listopadu 2017 jsem byla zvolená předsedkyní Výboru pro životní prostředí PSP ČR 
 +  ​v říjnu 2017 jsem byla zvolená poslankyní za Piráty 
 +  ​garantka programového bodu Životní prostředí pro parlamentní volby 2017, [[https://​wiki.pirati.cz/​navrhy/​program/​zivotni_prostredi|program naleznete zde]]  
 +  * od roku 2016 členka Republikového výboru České pirátské strany ​   
 +  ​
  
-Dana pochází z Pardubic (*1960) ​od roku 1979 žije v Praze. ​ +===== O mně stručně ===== 
-Vystudovala SPŠE a Informatiku na VŠE Praha.‭ ‬V nedávné době studovala Ekonomii ​životního prostředí ​na VŠE Praha současně mezioborový předmět Globalizace a globální problémy na UK Praha.‭ +Z politických témat se nejvíce věnuji celkové kvalitě života ​udržitelného rozvoje 
 +Moje odborná agenda zahrnuje ochranu ​životního prostředí a ochranou klimatu.  
 +Veřejně jsem činná od roku 2000, od r. 2014 jsem aktivní političkou
  
-Prošla několika firmami,‭ ‬kde se na manažerské úrovni věnovala informačním systémům a databázím‭ (‬Lidové noviny,‭ ‬Česká inspekce životního prostředí,​‭ ‬SCIO,‭ ‬Hestia,​‭ ‬o.s.‭ ‬...‭)‬.‭ ‬Je živnostník v oblasti zpracování dat a pořadatelství enviromentálních osvětových akcí‭ ([[http://​www.kristalka.cz/​mikroklima/​]]‬Mikroklima,​‭ ‬Den Země,‭ ‬projekt OPEN‭ ‬...‭)‬. 
  
-Od roku‭ ‬2006‭ ‬je místopředsedkyní iniciativy ​Krocan ​působícím ​na Praze‭ ‬9.‭  ‬Zde se věnuje ochraně zeleně,‭ ‬pořádání občanských akcí územnímu rozvoji.‭ ‬Více o činnosti spolku najdete na http://www.krocanos.cz ​+=== Stručné CV === 
 +  * 1980 absolvování SPŠE Pardubice, technika počítačů a ASŘ 
 +  * 1985 absolvování VŠE  Praha, Fakulta řízení, obor – Řídící a informační systémy 
 +  * 1997- 2000 práce ve státní správě - Česká inspekce životního prostředí - vedoucí oddělení informatiky a souhrnných agend 
 +  * od r. 2006 místopředsekyne spolku ​Krocan, kde koordinuji činnost spolku a administruji www.krocanos.cz ,  spolupracuji s neformálním týmem ​ řešícím kauzy na MČ Praha 9 
 +  * 2006 -2008: 2 semetry mezioborového přednětu Gobalizace na UK, 4 semestry výběrového studia na katedře Ekononiky životního prostředí VŠE Praha  
 +  * od roku 2014: zvolená do zastupitelstva Prahy 9 (56tis. obyvatel). Jsem členkou Finančního výboruKomise rozvoje území, Komise životního prostředí a dopravy, Komise rozpočtové Komise protidrogové a bezpečnostní.
  
-Má ráda pohyb,‭ ‬chodí po městě i horách,‭ ‬čte a poslouchá hudbu,‭ ‬tančí.‭ ‬ 
  
 +{{ :​lide:​diskuse_bod_ZP_unor_2017.jpg?​400}}  ​
 +===== O mně podrobněji =====
 +** Od října 2015 jsem členkou Pirátské strany :::**  Moje rozhodnutí vstoupit do PS zrálo postupně, i přes odpor k politickým stranám, který jsem si vypěstovala za minulého režimu a utužila v režimu současném.
 +**A proč teda?** Jako  příznivec PS, registrovaný **od prosince 2013**, jsem se účastnila mnoha pirátských sešlostí, od těch celostátních až po operativní pražské, ... líbí se mi jak strana vnitřně funguje. Sdílím nastavení PS směrem k otevřenosti a sdíleni. Na úrovni Krajského sdružení Pirátů Praha oceňuji profesionální a věcný přístup v řešení konkrétních kauz. 
  
-====== Dana ke komunálním volbám ​2014 ::: ======+---- 
 +** report 22. 6. 2015 :::** 
 +V komunálních volbách ​2014 jsem byla zvolena do zastupitelstva MČ Prahy 9. Po personální obměnách v klubu Trojkoalice jsem z klubu vystoupila a nadále působím jako nezávislá zastupitelka – příznivkyně Pirátské strany.  
 +O práci pirátu se ve své zastupitelské práci opírám, především o spolupráci a podporu zastupitelů PS na Magistrátu hl. m. Prahy.  
 +Na MČ Prahy 9 pracuji ve Finančním výboru, Komisi rozpočtové,​ Komisi pro územní rozvoj a výstavbu, Komisi ŽP a dopravy a Komisi bezpečnostní a protidrogové.  
 +Popravdě se mi moc nedaří. Silná koalice ODS, TOP 09 a Pro Prahu nedává opozici žádný prostor. Např. již od listopadu 2014 se snažím dostat přístup do ekonomického systému abych mohla vykonávat kontrolní zastupitelskou funkci, zatím bezúspěšně,​ ale nevzdávám to :) 
 +** v březnu 2016 jsem vydala tiskovou zprávu k rozpočtu MČ Praha 9:::** Příjmy rozpočtu jsou z více jak poloviny kryty z prodeje obecních bytů a obecních pozemků. [[http://​www.krocanos.cz/​2016/​03/​17/​historicky-nejvyssi-rozpocet-na-praze-9/​]] ​
  
-Nejsem členkou ​žádné politické strany, za Piráty kandiduji do Pražského zastupitelstva+---- 
- +**CV :::**  
-Z pozice aktivistky jsem se také rozhodla kandidovat do Zastupitelstva MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kde ​hodlám prosazovat zapojení obyvatel do rozhodování. Angažovat ​se chci oblastech ochrany zeleně a přírodních území,‭ ‬šetrné dopravy a kvality ovzduší,‭ ‬výstavby ​územního rozvoje a hospodaření radnice.‭ Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byla rostoucí nespokojenost s chováním současného vedení radnice.‭ ‬Dalším důvodem ​je pasivita převážné části zastupitelů MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kteří bez zájmu přihlíží ​stranicky hlasují.‭  +Dana pochází z Pardubic (*1960) a od roku 1979 žije v Praze.  
- +Vystudovala SPŠE a Informatiku na VŠE Praha.‭ ‬V nedávné době studovala Ekonomii životního prostředí na VŠE Praha a současně mezioborový předmět Globalizace a globální problémy na UK Praha.‭ / Prošla několika firmami,‭ ‬kde se na manažerské úrovni ​novala informačním systémům ​databázím‭ (‬Lidové noviny,‭ ‬Česká inspekce životního prostředí,‭ ‬SCIO,‭ ‬Hestia,‭ ‬o.s.‭ ‬...‭)‬.‭ ‬Je živnostník v oblasti zpracování dat pořadatelství enviromentálních osvětových akcí‭ ([[http://​www.kristalka.cz/​mikroklima|‬Mikroklima]]‬,​‭ ‬Den Země,‭ ‬projekt OPEN‭ ‬...‭)‬. / Od roku‭ ‬2006‭ ‬je místopředsedkyní iniciativy Krocan působícím na Praze‭ ‬9.‭  ‬Zde se věnuje ochraně zeleně,‭ ‬pořádání občanských akcí územnímu rozvoji.‭ ‬Více o činnosti spolku najdete ​na [[http://​www.krocanos.cz|‬krocanos.cz]] ​  
-Na Praze 9 kandiduji jako lídr ve 2. volebním obvodu ​na kandidátce Trojkoalice pro Prahu 9 (zelenílidovci ​nezávislí).+Má ráda pohyb,‭ ‬chodí po městě i horách,‭ ‬čte ​poslouchá hudbu,‭ ‬tančí.‭ ‬
  
-                                                                    kontaktkristalka@pirati.cz +---- 
-                                                                    +**Dana ke komunálním volbám 2014 ::: ** Nejsem členkou žádné politické strany.  
 +Za Piráty kandiduji do Pražského zastupitelstva,​ jsou mi blízké pirátské myšlenky otevřenosti a sdílení. /  
 +Z pozice aktivistky jsem se také rozhodla kandidovat do Zastupitelstva MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kde hodlám prosazovat zapojení obyvatel do rozhodování. Angažovat se chci v oblastech ochrany zeleně a přírodních území,‭ ‬šetrné dopravy a kvality ovzduší,​‭ ‬výstavby a územního rozvoje a hospodaření radnice.‭ Hlavním důvodem pro toto rozhodnutí byla rostoucí nespokojenost s chováním současného vedení radnice.‭ ‬Dalším důvodem je pasivita převážné části zastupitelů MČ Prahy‭ ‬9,‭ ‬kteří bez zájmu přihlíží a stranicky hlasují 
 +                                                                                                                             ​
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/dana_balcarova.1411987564.txt.gz · Poslední úprava: 29.09.2014 10:46 autor: KRISTALKA