• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Jmenuji se Barbora Hladíková. Na fakultě Sociálních studií Masarykovy univerzity jsem absolvovala obory Psychologie a Mediální studia a žurnalistika (směr digitální média) a na Právnické fakultě tamtéž obor Právo a právní věda. V současné době se profesně věnuji převážně výkonu rozhodnutí, v minulosti jsem působila jako právník v oblasti a ochrany spotřebitele ve sporech s poskytovateli telekomunikačních služeb. Během studií jsem v letních měsících spolupracovala s cestovními kancelářemi v zahraničních destinacích jako delegát a průvodce. Narodila jsem se ve Dvoře Králové nad Labem a mimo výše uvedené období studia a brigád zde žiji setrvale.

Sama vychovám dvě tříleté děti a v našem městě bych se chtěla mimo jiné zaměřit na oblast vzdělávání, a to už od mateřských školek a jim odpovídajících institucionálních či “zdola“ iniciovaných zařízení. Vzhledem k tomu, že současné výstupy zákonodárců nedostatečně reflektují potřebu či nutnost pracujících rodičů umístit své dvouleté či mladší dětí do školských zařízení, domnívám se, že by toto mělo být bez ohledu na (ne)obligatorní zákonnou povinnost tyto děti přijímat, saturováno na komunální úrovni. Dále bych v rámci předškolního a (pro začátek) primárního vzdělávání chtěla umožnit větší spolupráci rodičů, žáků s pedagogy, a dle vzájemného konsenzu sestavit plán pro tvorbu určitého alternativního vzdělávání.

S ohledem na skloubení rodičovství s prací se také domnívám, že město a jím ovládané společnosti by měly, je-li to s ohledem na danou pozici možné, inzerovat pracovní místa s možností částečného úvazku a vytvářet v tomto nepřímo konkurenční tlak i na subjekty soukromé. Větší podporu bych také věnovala nevýkonnostním sportovním dobrovolnickým aktivitám, a to i dospívajících a dospělých, včetně seniorů, a zpřístupnění a výstavbě tomuto odpovídajícího zázemí. Dále akcentuji rozvoj rodičovského centra, které sídlí v absolutně nevyhovujících prostorách, a nejenže je tak handicapovaným rodičům či dětem nepřístupné, ale zásadně limituje rozsah, a to i vzdělávacích, aktivit a přístupu nových zájemců.

Z hlediska výstavby a plánování mi v našem městě chybí možnost nájmu kancelářských či konferenčních prostor pro zástupce tzv. svobodných povolání nebo začínající či příležitostné živnostníky. Samozřejmostí by měla být podpora přístupu k nájemnímu bydlení a správa odpovídajícího bytového fondu, protože v současné době, kdy bez kontaktů nelze prakticky byt najmout, přicházíme o potencionální občany „zvnějšku“, mnohým je znemožněno vymanit se z tíživých socioekonomických situací atd. V neposlední řadě, protože mám s touto agendou určité zkušenosti, bych se chtěla zaměřit na zefektivnění vymáhání pohledávek města, a to jak v přenesené, tak samostatné působnosti.

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.