• @cen_regp has upload permissions
  • @cen_f has upload permissions
  • virtual_user has create permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » Artuš Rawa

Artuš Rawa

artus_rawa.jpg

2006-2009 – FSV UK Praha – Obor Politologie a Mezinárodní vztahy, úspěšně absolvoval předepsaný rozsah předmětů pro bakalářské studium, nedopsal bakalářskou práci.

1998-2006 Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 – Břevnov Složena maturitní zkouška z českého a anglického jazyka, dějepisu a zeměpisu.

další vzdělávací aktivity:

2009-2011 – Institut průmyslově právní výchovy, Úřad průmyslového vlastnictví v Praze, v příloze seznam absolvovaných předmětů

2006 – Složena zkouška pro získání CAE ( Certificate in Advanced English, Level 2 certificate in English ESOL )

2004 – půlroční stipendijní pobyt na Prince William’s Oundle School United Kingdom, předměty: Economics, Politics, Mathematics, Religious studies, European tradition

Podstatné pracovní zkušenosti:

2008, 9 měsíců- Zahraniční redaktor, Z1 – příprava na vysílání digitální zpravodajské televize, zpracování zahraničních zpráv a dalších materiálů spojených s vysíláním, zpracování zahraničních informačních kanálů ( REUTERS,ATP,ALJAZEERA,BBC,CNN apod. ) shánění, příprava a střih videomateriálu, komunikace se zahraničními médii,

2008-2012, 50 měsíců, Asistent patentového zástupce, Unipatent Ing. Jiří Chlustina – příprava podkladů a samostatná práce týkající se ochrany duševního vlastnictví, ochranných známek, ochrany designu, technologií, know-how a autorského práva; komunikace a vedení jednání s klienty; návrhy průmyslově právních strategií a financování ochrany duševního vlastnictví; provádení příslušných rešerší v databázích ÚPV, WIPO, OHIM, obchodním rejstříků a dalších; administrativní práce; jednání s anglicky mluvící klientelou, příprava a překlady dopisů, případně podání na příslušné patentové a známkové úřady. Překlady evropskýh patentových přihlášek z AJ do ČJ.

2008 -současnost, RAWA DESIGN, asistent v rámci přípravy patentových přihlášek a průmyslově právní strategie přihlašování designu a technologie pro soukromý subjekt; příprava podkladů pro jednání; příprava propagačních materiálů; kreativní práce v rámci přípravy spuštění podnikatelského subjektu

© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.