• @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • virtual_user má oprávnění vytvářet
  • @ALL má oprávnění číst
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Viktor Tichák

viktor_tichak.jpg

Mgr. Viktor Tichák (* 12. ledna 1990) je členem MS Olomouc od r. 2018. Narodil se v Olomouci, žije v Olomouci a Ostravě.

Po absolvování Slovanského gymnázia Olomouc vystudoval českou a německou filologii na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V průběhu studia absolvoval semestr na Universität Bern ve Švýcarsku. Po magisterském studiu pokračuje v doktorském programu, t. č. v předposledním ročníku oboru Německý jazyk. Jedno funkční období, tj. 3 roky, působil jako místopředseda Akademického senátu Filozofické fakulty UP a člen Ekonomické komise AS FF UP. V rámci vědecko-výzkumných projektů byl několikrát v zahraničí (Štýrský Hradec, Vídeň, Drážďany, Bad Kissingen, Atlanta, New Orleans). Jeho specializací je kontrastivní lingvistika, morfologie, slovotvorba, sémantika a vývoj jazyka.

Kromě výuky a organizačních činností spojených s doktorským studiem působí jako tajemník Letní školy slovanských studií Olomouc, překládá, vede jazykové kurzy, píše a publikuje, kromě odborných článků také jazykové okénko časopisu Listy (http://www.listy.cz).

Mezi jeho zájmy patří politika, hudba (člen kroměřížského sboru ZeSrandy, pravidelný divák ostravské opery, jinak doma u klavíru), jazyky (kromě angličtiny a němčiny se učí maďarsky, italsky a francouzsky), turistika, cyklistika, cestování aj.

Politicky se hlásí k hodnotám liberální demokracie, v daných duelech by volil van der Bellena, Merkelovou, Clintonovou, Macrona a Drahoše.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.