• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions
Umístění: Hlavní stránka » Lidé » Roman Sloup

Roman Sloup

ASCII���User comments

doc. Mgr. Ing. Roman Sloup, Ph.D. (* 14.listopad 1975) se narodil v Chebu. Bydlí celý život v Chodové Plané.

Vystudoval Střední lesnickou školu ve Žluticích a následně obor lesní inženýrství na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. Poté pokračoval doktorským studiem v oboru ekonomika a řízení podniku na ČZU v Praze (titul Ph.D.). V rámci doktorského studia studoval v Německu semestr na Technické univerzitě v Mnichově. Rovněž studoval znalectví na Vysoké škole ekonomické v Praze, jejím Institutu oceňování majetku, v oboru Ekonomika (odvětví: ceny a odhady). Následně se habilitoval v roce 2013 v oboru Ekonomika a řízení lesního hospodářství a zpracování dřeva na ČZU v Praze, kde získal titul docent. Aby se dále rozvíjel, tak následně ještě studoval právo, a v roce 2019 zdárně ukončil, na Vysoké škole CEVRO Institut, obor obchodněprávní vztahy, kde obdržel svůj poslední titul Mgr.

Pracuje jako docent na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

Má zkušenosti z akademické samosprávy, kde byl členem akademického senátu.

Je předsedou Komise lesnické ekonomiky Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd. Je rovněž soudním znalcem.

Má za sebou úspěšné řešení více jak 10 výzkumných projektů jako řešitel či spoluřešitel. Je spoluautorem 13 vědeckých článků v recenzovaných časopisech, 4 odborných monografií, 37 příspěvků na konferencích. Vedl více jak 38 úspěšně obhájených diplomových a bakalářských prací.

Zajímá se především o oblast lesního hospodářství, životního prostředí, ekonomiky a daňovou problematiku. Mezi jeho koníčky patří především tanec, cestování, kynologie, lyžování, tenis, běh na lyžích.

Je optimista a věří, že lze téměř neustále něco zlepšovat, k čemuž by rád přispěl u Pirátů za využití svých znalostí a zkušeností z řady oblastí.

© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/roman_sloup.txt · Poslední úprava: 24.11.2019 19:11 autor: roman.sloup