• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Daniel Mazur (* 26. května 1978) je příznivcem Pirátské strany od r. 2013, členem od 2014. Narodil se v Praze a celý život tu má trvalé bydliště. Od roku 2017 vede místní sdružení Pirátské strany na Praze 5 a od prosince 2020 je předsedou pražského krajského sdružení Pirátů. Věnuje se vzdělávání, vědě, výzkumu a inovacím a profesně působí v této oblasti jako projektový manažer.

Profil

První trochu výchovy k aktivitě ve veřejném životě jsem dostal během střední školy díky zapojení do International Young Naturefriends a českého sdružení Duha. Trvale mě zajímá globální realita dnešního světa a propojení lidí, vlád a finančního sektoru ve vztahu ke stavu životního prostředí. Pro kvalitu života považuji za klíčové rozvíjet občanskou společnost, protože jen tak mohou být politická rozhodnutí dostatečně kontrolovaná a (v ideálním případě) už připravovaná v souladu se zájmy maxima občanů. V rozvoji občanské společnosti je klíčové vzdělávání a vztah společnosti k němu. Pandemie roku 2020 odhalila v celé nahotě nedostatky českého školství, na které je více či méně poukazováno přes deset let: Nízká motivace ke vzdělávání, špatný vztah společnosti ke školám obecně, podfinancování, nízké kompetence žáků, rodičů i učitelů v používání současných technologií, a z mého pohledu dominantně nesmyslnost legislativního nastavení „povinné školní docházky“ jako sledované veličiny místo dosaženého vzdělání.

Pirátům jsem začal pomáhat po parlamentních volbách 2013, kdy jsem nenašel jinou vpravdě otevřenou stranu. Oslovilo mě, že i základní směřování řeší Piráti širokou diskuzí a demokratickým hlasováním. Až časem jsem naznal, jak se vymykají tím, že je nejvyšší autoritou hlasování všech členů. Od té doby politický vývoj postupuje a vedení země se mění. Stále ale vidíme kolem hlavně heslovitou doktrínu a řízení etablovanými straníky - ODS, ČSSD, KSČM - nebo faktickým vlastníkem strany - ANO, SPD - shora. Pirátská strana se také vyvíjí, zvlášť úspěch ve sněmovních volbách 2017 si vynutil organizační změny, růst šíře záběru a podstatně vyšší tempo práce většinou stále vykovávané dobrovolnicky, zdarma. Od té doby to tempo a šíře záběru jen rostou, výsledkem jsou úspěchy v komunálních volbách 2018 a krajských volbách 2020 a zatím stále rostoucí uznání napříč společností. Stále se ale u Pirátů prakticky vše otevřeně probírá a hlasem rozhodují všichni - a je skvělé to vidět. Jsem stále přesvědčený, že když už politická strana, Piráti představují na naší scéně to nejlepší.

Volby do Poslanecké sněmovny (podzim 2021)

Vzdělávání, věda, výzkum

Naše školství trpí spoustou neduhů, počínaje dlouhodobým podfinancováním a konče řadou pokusů o vylepšení, které v důsledku hlavně zvýšily administrativní povinnosti učitelů. Změna systému financování veřejných škol v roce 2019/20 přinesla více peněz a především adekvátnější rozdělení. Ubylo škol, které hospodaří na hraně únosnosti, hospodaření škol je méně ovlivněné výkyvy v počtech žáků. Tato reforma připravovaná už před rokem 2016 zastavila propad, v míře financování školství je ale ČR stále na chvostě mezi zeměmi OECD - tak jako před 4 lety, kdy jsem do Poslanecké sněmovny kandidoval poprvé.

S čím kandiduji
  1. Vzdělávací systém musí vést k pozitivní motivaci ke vzdělávání. Učení má být v co největší míře radost a k tomu mají pomáhat učitelé i rodiče. Proto musí i pro učitele být dlouhodobě práce radostí. Musí mít možnost profesně růst i řešit průběžně občasné problémy tak, aby nevyhořeli.
  2. Obsah vzdělávání má být užitečný pro život, potřeba encyklopedických znalostí je minulostí. Reforma vzdělávacího obsahu je nutná, musíme ji ale založit na důkladném uvědomění si, proč se co učí: Smysl je v rozvíjení schopností mozku a těla, je na čase si přiznat, že trénování paměti není nutně bezduchým memorováním a že logaritmy, geometrie nebo zákony termodynamiky především rozvíjejí schopnost přemýšlet, nehledě na použití konkrétních vzorců v každodenním životě.
  3. Pravidelný pohyb je něco, k čemu má mít člověk celý život přístup a celé dětství a mládí má být k pravidelnému pohybu veden. Ne pro výkon ale pro udržování zdraví po celý dlouhý život.
  4. Ve vysokém školství je nutné pozměnit pravidla. Potřebujeme zvýšit flexibilitu veřejných VŠ, aby při zachování autonomie plnily potřebu ČR po kvalifikovaných odbornících všech specializací.
  5. Výzkumné instituce mají mít autonomii v rozhodování, všechny ale musí procházet hodnocením kvality a adekvátně reagovat na jeho výsledky.
Post-apokalypsa: Kde jsme a jak jsme se tam dostali

Pandemie roku 2020 a nutnost učit distančně aktivovala spoustu srdcařů a talentů mezi učiteli. Vymýšleli inovativní a kreativní postupy pro výuku, víc než kdy předtím si nápady předávali a sdíleli. Situace ale odhalila řadu klíčových slabin našeho systému: od legislativních po nedostatečnou vybavenost škol počítači a nedostatečnou schopnost téměř poloviny učitelů tuto techniku používat pro výuku. Tragická byla role vlády a MŠMT s trestuhodně dlouhým rozhodováním o protiepidemických opatřeních, které se kvůli nedomyšlenostem zveřejňovaly na několikrát a následně dávaly školám minimální čas na přípravu na jejich zavedení do praxe. Rozhodovací pochody Ministerstva a vlády byly přes četné konzultace černou skříňkou a přístup k legislativním změnám - třeba zdržení pandemického zákona o 9 měsíců a následně jeho nepoužívání ani po přijetí v roce 2021 - tomu nasazuje korunu.

Mezitím ministr školství zastavil reformu rámcových vzdělávacích programů, od nichž se odvíjí rozsah a hloubka učiva základních, středních a vyšších odborných škol. Pracovní týmy, které se reformě předtím věnovaly, byly zrušené nebo „hibernované“ a jediná dokončená změna RVP základního vzdělávání v oblasti ICT působí nekoncepčně jako pěst na oko. Místo téhle skutečné práce, které bylo možné právě během nouzového stavu dát novou motivaci a energii, jsme byli svědky po měsíce trvajícího dohadování o tom, jak budou v roce 2021 vypadat maturity. Téma, u kterého by ministr největší službu udělal tím, kdyby na začátku školního roku vyhlásil dvě varianty a dál to neřešil. Ve výsledku se připravujeme na několik cest najednou včetně tzv. „úřední“ maturity…

Pětka

Praha 5 je součástí mého života, co si jen pamatuji - díky návštěvám rodiny a kamarádů na Barrandově a ve Slivenci, díky mnohým „návštěvám“ nemocnice v Motole, díky výpravám a závodům v Prokopáku a košířském lese. Jako politik jsem se Praze 5 začal důkladně věnovat v létě roku 2016, kdy jsem se vrátil z poslední zahraniční štace (Terstu) a kdy jsem se odstěhoval z Dědiny na Zličín. Nezdá se to, ale denním tranzitem po Plzeňské, Radlické nebo Jinonické ulici člověk pozná leccos navíc…

Na podzim 2016 jsem s Evou Horákovou a Petrem Křičenským zosnoval založení místního sdružení Piráti Praha 5, které bylo finalizované na ustavující schůzi v prosinci 2017. V roce 2018 jsem vedl koaliční kandidátní listinu (Piráti a SNOP5) do komunálních voleb, díky úžasné týmové práci přivedl k zisku 11 mandátů v zastupitelstvu MČ Praha 5 a vyjednal s ODS a ANO koalici se mnou coby starostou. Po prvním půlroce se bohužel rozložil partner SNOP5, s polovinou jím nominovaných zastupitelů jsme se v červnu rozešli. Oslabený klub zastupitelů pak čítal jen 8 mandátů a to (detaily jsou dohledatelné jinde) přispělo ke vypadnutí z koalice v září 2019. Od té chvíle jsme v opozici společně s KDU-ČSL a snažíme se být konstruktivní neméně než jako koaliční subjekt.

Starat se o Prahu 5 je úžasné, každému můžu doporučit se k nám přidat a pustit se do toho. Je možná nejzelenější městskou částí Prahy a díky své rozloze také jednou z nejčlenitějších - terénem i charakterem života. Prokopské a Dalejské údolí je zásadní souvislou zelenou oblastí a potřebuje spojené úsilí hlavního města, Prahy 5 se sousedy (Slivenec - Holyně, Řeporyje, Praha 13) v péči, aby se přestaly narušovat jeho hranice a zastavovat pozemky uvnitř. Barrandovské sídliště je domovem téměř 30 tisíc z našich 84 tisíc obyvatel a potýká se se stejnými problémy jako ostatní pražská sídliště (poddimenzované parkování, hubená veřejná vybavenost). Smíchov se stává součástí pražského centra (jako dopravní uzel, komerční a turistická zóna se všemi výhodami i nešvary). A máme hned několik čtvrtí s prvorepublikovou a starší zástavbou - starý Barrandov, Dívčí hrady, Jinonice, … - které usilují o co nejdelší zachování svého charakteru (rodinné domky, vily).

Na našem území fungují dvě velké pražské nemocnice a podstatná část krizové infrastruktury Prahy (nejen v rámci tunelu metra B). Neseme svůj díl dopravní zátěže metropole díky své části městského okruhu, a i proto se potýkáme s otázkami výstavby nových dopravních tepen - Radlické radiály a Dvoreckého mostu. Jsme městskou částí s velkými plochami rozvojových území (Waltrovka, nákladové nádraží Smíchov), dalším velkým územím s plánovanou zástavbou Barrandov-západ a s desítkami menších stavebních záměrů, které naši městskou část zásadním způsobem promění. A nakonec jsme také domovem pivovaru Staropramen, který se aktivně snaží být nadále přirozenou součástí života a dobrým sousedem, přestože jeho výroba je pro nejbližší okolí samozřejmě určitou zátěží.

Šestka

Šestý pražský obvod je díky mezinárodnímu letišti na jedné straně a Hradčanech na druhé přirozeným prostorem setkávání a střetávání „velkého“ a „malého“ světa. Naše přednosti i nedostatky jsou tady více než jinde v republice na očích ostatním obyčejným lidem, kteří přilétají jako turisté, za studiem nebo za prací. Především ale je šestka místem pro život sta tisíc lidí. Ti se potřebují denně dostat do zaměstnání, školek a škol, k lékařům a na úřady, ale především potřebují hezké prostředí a řádnou porci zeleně pro odpočinek, abychom se domů nechodili jenom vyspat a abychom čas venku chtěli trávit i jinak než výše uvedenými jízdami do rachoty a zpět.

Radnice Prahy 6 udělala za dvacet let spoustu kroků vedoucích k tomu, že je na šestce prakticky bez výjimky dobře k žití. Zvlášť na mém někdejším domácím sídlišti na Dědině je ten rozdíl zásadní. Také se ale dopouští přehmatů (Key Investments, lední medvěd na Kulaťáku) a kroků již směřujících proti stavu, aby „se nám tu dobře žilo“ nebo trochu zprofanovaně „aby tu chtěly žít i naše děti“ (projekty výstaveb v Ruzyni nebo třeba šalamounské financování opravy tramvajové trati na Bílou horu). Informační věk je všude kolem nás a umožňuje, aby o všech veřejných zakázkách, probíhajících i plánovaných, všichni mohli vědět i bez stanování před fyzickou úřední deskou. Proč nemůžeme vědět automaticky, na kolik let dopředu jsou uzavřené smlouvy o sekání trávníků nebo o pronájmu obecních prostor soukromým firmám? Proč je tajné, jaké nájmy se v jednotlivých obecních prostorách platí? To je v zájmu firem, které již takové smlouvy s obcí mají, a lidí na ně napojených, ale proti zájmu všech ostatních firem i občanů Prahy 6. Piráti Prahy 6, kteří po volbách 2018 skončili v opozici, utvořili silný zastupitelský klub a snaží se o systémovou změnu k lepšímu.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/daniel_mazur.txt · Poslední úprava: 27.04.2021 11:43 autor: daniel.mazur