• @cen_f has edit permissions
  • @cen_regp has edit permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Ing. Bohdan Vaněk, M.A.

bohdan_vanek.jpg

Bohdan Vaněk (* 1.5.1974)

VZDĚLÁNÍ:

České Vysoké Učení Technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Ing.: matematické inženýrství, červen 1998 Obor: matematické modelování

České Vysoké Učení Technické, Masarykův ústav Bc.: učitelství odborných předmětů, září 1998 Obor: matematika a fyzika pro střední školy

Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví Bc.: ekonomie, únor 1999 Obor: Finance

Karlova Univerzita, Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání (CERGE-EI), červen 1999-2004 Ph.D. studium ekonomie (v angličtině) M.A.: ekonomie, listopad 2001 Obor: ekonometrie, veřejná ekonomie, makroekonomie

ZAMĚSTNÁNÍ:

Poradce, Kolpron s.r.o., Praha, září 1997-červen 1999 Plánování a průzkum rozvoje měst, bydlení, obchodních a průmyslových zón pro města v České republice (České Budějovice, Liberec, Jihlava), terénní průzkum, sběr a zpracování dat, tvorba závěrečných zpráv pro Odbor rozvoje města

Asistent pro kurz makroekonomie, CERGE-EI, jarní semestr 2001 Asistent pro kurz mikroekonomie, CERGE-EI, podzimní semestr 2000 Vedení odborných cvičebních kurzů postgraduálního vzdělávání (v angličtině)

Výzkumný pracovník, CERGE-EI, červen 2001-srpen 2003 Výzkumná práce v oblasti veřejné ekonomie a makroekonomie (regionální systém, státní správa) se zaměřením na optimální hierarchické uspořádání

Projektový manažer, SANCHO PANZA, s.r.o., Karlovy Vary, únor 2004-současnost Poradenství pro malé a střední podnikatele zejména v oblasti projektového plánování a financování (strukturální fondy EU), zpracovávání finančních analýz a podpůrných dokumentů k žádostem o podporu z veřejných zdrojů (podnikatelský plán, studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů), výběrová řízení, řízení realizovaných projektů: podíl na přípravě a realizaci více než 50 rozvojových projektů v celkové hodnotě přes 500 mil Kč převážně v oblasti průmyslu (technologické investice – strojírenství, plastové výrobky, zpracování skla a porcelánu), vývoje a inovací, úspor energie a obnovitelných zdrojů, vzdělávání, apod.

POLITICKÁ AKTIVITA:

Demokratická liga (2000-2002), po sloučení Evropští demokraté (2003), příprava politického programu v oblasti ekonomie a financí, kampaň před parlamentními volbami 2002 (vystupování ve veřejných debatách v regionálních studiích Českého rozhlasu a v České televizi), leader kandidátky pro Kraj Vysočina

ZÁJMY:

Příroda, cestování, táboření, turistika, vodáctví, fotografování, historie (hlavně od středověku do minulosti), megalitické objekty, stavby a artefakty.

© Piráti, 2023. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
lide/bohdan_vanek.txt · Poslední úprava: 18.05.2018 23:06 autor: Jindrich.Cermak