• @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Předpis o lobbingu

§1 Předmět úpravy

Tento předpis upravuje zveřejňování lobbistických kontaktů.

§2 Lobbistický kontakt

Lobbistickým kontaktem se v tomto předpise rozumí komunikace, která je vzhledem k okolnostem způsobilá vyvolat dojem, že je jejím cílem využít vliv představitele strany nebo ovlivnit jeho rozhodnutí ve prospěch zvláštního zájmu ve věcech politiky strany nebo veřejné politiky, a také organizování, návod nebo pomoc k takové komunikaci.

§3 Představitelé strany

Představitelem strany je

 • a) člen některého orgánu strany nebo osoba pověřená výkonem funkce,
 • b) člen strany, který vykonává volenou nebo jmenovanou funkci v orgánu veřejné moci.
§4 Zveřejňování lobbistických kontaktů

(1) Představitelé strany mají povinnost zveřejňovat na systémech strany pro širokou veřejnost informace o svých lobbistických kontaktech, nestanoví-li tento předpis jinak (§ 5).

(2) Zveřejňují se následující informace o kontaktech:

 • a) okamžik, původce, způsob a průběh kontaktu,
 • b) jména zúčastněných osob, zejména lobbistů a jejich klientů,
 • c) uvedení záležitosti, které se kontakt týkal,
 • d) popis zvláštního zájmu,
 • e) všechny poskytnuté nebo slíbené výhody a plnění.
§5 Výjimky ze zveřejňování lobbistických kontaktů

Povinnost zveřejňovat lobbistické kontakty se nevztahuje na

 • a) komunikaci probíhající v souladu se zvláštními předpisy (jednání orgánů strany a orgánů veřejné moci, vnitrostranická diskuse, žádosti, stížnosti, petice, veřejné zakázky a soutěže, připomínkování předpisů a jiné),
 • b) komunikaci s úředními osobami v souvislosti s jejich úřední činností ve straně nebo při výkonu veřejné moci,
 • c) komunikaci, která je zveřejněna jiným způsobem (hromadné sdělovací prostředky, veřejné shromáždění, stávka a jiné).
§6 Provedení

Tento předpis provede republikový výbor.

© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.