• @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions

Osvobození knih

Spisovatelé i nakladatelé literárních děl to mají poslední dobou těžké. Vysoká daň na knihy, problém dostatečně se adaptovat na nové způsoby výměny informací a tedy i distribuce produktů, následné komplikace při pozdějším užití díla a tak dále. Nejedná se přitom o žádný specifický žánr nebo styl, s problémem oslovit čtenáře se potýkají autoři a vydavatelé beletristické, faktografické i jakékoliv jiné literatury. Piráti chtějí ukázat, že nejsou nepřátelé nakladatelů ani autorů, a chtějí navázat s literární obcí debatu, která by umožnila lepší rozvoj a následný odbyt knižních děl.

Knihy do public domain

Proč Osvobození knih?

Osvobození knih je akt, při kterém Piráti „osvobozují knihy do veřejného prostoru“. To v praxi znamená, že poskytujeme zdarma ke stažení takové knihy, které držitelé jejich autorských práv sami uvolnili v elektronické verzi ke sdílení. Demonstrujeme tím existenci svobodné kultury, o jejíž ideje se jako politické a společenské hnutí opíráme.

Vytvořit ve spolupráci s českými knižními distributory a samotnými autory platformu pro sdílení a prodej e-knih stejně jako informovat o přítomnosti již existujících (například Storybundle) považujeme za krok správným směrem, který umožní knižnímu trhu úspěšně fungovat i v moderní době.

Knihy ke stažení

Veškeré knihy zde uvedené jsou publikovány pod licencí CC-BY-NC-SA a jsou tedy určeny pro osobní potřebu a bezplatné sdílení, případně pro úpravu a následné sdílení za stejných podmínek.

Computerová naratologie

Autor: Vítězslav Praks

Nakladatelství: Litera Proxima

ISBN: 978-80-254-4783-3

PDF

Česká hudební avantgarda – Průvodce světem orchestru jedné pozoruhodné epochy

Autor: Jiří Macek

Nakladatelství: Litera Proxima

ISBN: 978-80-260-1491-1

PDF, EPUB

Jedenáctka

Autor: Adam Skořepa

Nakladatelství: BVD

ISBN: 978-80-87090-72-5

PDF, EPUB

Myslet uprostřed dějin – K pojetí dějin a dějinnosti ve filosofii symbolických forem Ernsta Cassirera

Autor: Martin Profant

Nakladatelství: Epocha

ISBN: 978-80-7425-093-4

PDF, EPUB

Třešničky

Autor: Adam Skořepa

Nakladatelství: Epocha

ISBN: 978-80-7425-075-0

PDF, EPUB

Čas budoucí

Autor: Adam Skořepa

Nakladatelství: Epocha

ISBN: 978-80-7557-494-7 (ePub)
ISBN: 978-80-7557-496-1 (pdf)

PDF, EPUB

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.