• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kk:start [19.01.2021 20:09]
michaela.skokanova [Michaela Nepejchalová]
kk:start [03.04.2021 13:39] (aktuální)
michaela.skokanova [Kontakt]
Řádek 64: Řádek 64:
  
 == Adam Jaroš == == Adam Jaroš ==
-  * [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=191&​t=55671|rezignace k]] 13. 1. 2021+  * rezignace k [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=191&​t=55671|13. 1. 2021]]
 [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=820&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ uzavřeno ​ 6\\  [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=820&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ uzavřeno ​ 6\\ 
 Stížnosti:​ u rozhodčí komise 1, uzavřené 3\\ Stížnosti:​ u rozhodčí komise 1, uzavřené 3\\
Řádek 132: Řádek 132:
  
 ==== Kontakt ==== ==== Kontakt ====
-  * [[lide:​Michaela Skokanová|Michaela Nepejchalová (dříve Skokanová)]],​ administrativní podpora Kontrolní komise - tel. 770 193 715 
  
 +kk@pirati.cz
 ==== Předpisy ==== ==== Předpisy ====
   * [[rules:]]   * [[rules:]]
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.