• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kk:start [25.10.2020 14:26]
michaela.skokanova [Ladislav Dvořák]
kk:start [03.04.2021 13:39] (aktuální)
michaela.skokanova [Kontakt]
Řádek 38: Řádek 38:
 ===== Statistiky fungování KK ===== ===== Statistiky fungování KK =====
  
-//​Aktualizováno ​25102020.//+//​Aktualizováno ​1312021.//
  
-  * **Počet neuzavřených podání** celkem: [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=o&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|18]]+  * **Počet neuzavřených podání** celkem: [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=o&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|10]]
  
-  * **Počet stížností čekajících** na rozhodčí nález: [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​rozhodci-rizeni/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=o&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|4]] +  * **Počet stížností čekajících** na rozhodčí nález: [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​rozhodci-rizeni/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=o&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|2]] 
  
-  * **Počet vyřešených stížností**:​ [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​rozhodci-rizeni/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=c&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|8]]+  * **Počet vyřešených stížností**:​ [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​rozhodci-rizeni/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=c&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|9]]
  
   * **Průměrná doba** odbavení podání: 4 měsíce ​   * **Průměrná doba** odbavení podání: 4 měsíce ​
Řádek 51: Řádek 51:
 == Jakub Dedek == == Jakub Dedek ==
   *zvolen [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=53062&​start=50|3. 8. 2020]]   *zvolen [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=53062&​start=50|3. 8. 2020]]
-[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=489&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení ​2, uzavřeno 0 \\ +[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=489&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení ​1, uzavřena 1 \\ 
-Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​70 %+Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​75 %
  
 == Ladislav Dvořák == == Ladislav Dvořák ==
-  * zvolen [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=53062&​start=50|3. 8. 2020]] ​+  * zvolen [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=53062&​start=50|3. 8. 2020]], rezignace k [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=191&​p=730831#​p730831|28. 11. 2020]] ​
 [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=1270&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení 2, uzavřeno ​ 0\\ [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=1270&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení 2, uzavřeno ​ 0\\
 Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně):​ 90 % Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně):​ 90 %
Řádek 64: Řádek 64:
  
 == Adam Jaroš == == Adam Jaroš ==
-[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=820&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]: ​v řešení 1, uzavřeno  ​5\\  +  * rezignace k [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=191&​t=55671|13. 1. 2021]] 
-Stížnosti:​ u rozhodčí komise ​2, uzavřené ​2\\+[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=id%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=820&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ uzavřeno  ​6\\  
 +Stížnosti:​ u rozhodčí komise ​1, uzavřené ​3\\
 Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně):​ 90 % Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně):​ 90 %
  
 == Michaela Nepejchalová == == Michaela Nepejchalová ==
-[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​f%5B%5D=status_id&​f%5B%5D=assigned_to_id&​f%5B%5D=&​group_by=&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​op%5Bstatus_id%5D=%2A&​set_filter=1&​sort=updated_on%3Adesc%2Cstatus%2Cid%3Adesc&​t%5B%5D=&​utf8=%E2%9C%93&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=148|Podání]]:​ v řešení ​5, uzavřeno ​11\\+  * rezignace k [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​p=741918#​p741918|31. 3. 2021]] 
 +[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​f%5B%5D=status_id&​f%5B%5D=assigned_to_id&​f%5B%5D=&​group_by=&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​op%5Bstatus_id%5D=%2A&​set_filter=1&​sort=updated_on%3Adesc%2Cstatus%2Cid%3Adesc&​t%5B%5D=&​utf8=%E2%9C%93&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=148|Podání]]:​ v řešení ​4, uzavřeno ​12\\
 Stížnosti:​ u rozhodčí komise 1, uzavřené 4\\ Stížnosti:​ u rozhodčí komise 1, uzavřené 4\\
-Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​90 %+Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​95 %
  
 == Jan Novák == == Jan Novák ==
Řádek 80: Řádek 82:
 == Rostislav Řeha == == Rostislav Řeha ==
 [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=updated_on%3Adesc%2Cstatus%2Cid%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=62&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení 3, uzavřeno 4\\ [[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=updated_on%3Adesc%2Cstatus%2Cid%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=62&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení 3, uzavřeno 4\\
-Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​80 %+Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​85 %
  
 == Pavel Tauer == == Pavel Tauer ==
Řádek 90: Řádek 92:
 == Adam Vyplel == == Adam Vyplel ==
   * zvolen [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=53062&​start=50|3. 8. 2020]]   * zvolen [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=53062&​start=50|3. 8. 2020]]
-[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=updated_on%3Adesc%2Cstatus%2Cid%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=2504&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení 1, uzavřeno 0\\ +[[https://​redmine.pirati.cz/​projects/​kk/​issues?​utf8=%E2%9C%93&​set_filter=1&​sort=updated_on%3Adesc%2Cstatus%2Cid%3Adesc&​f%5B%5D=status_id&​op%5Bstatus_id%5D=*&​f%5B%5D=assigned_to_id&​op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&​v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=2504&​f%5B%5D=&​c%5B%5D=subject&​c%5B%5D=assigned_to&​c%5B%5D=status&​c%5B%5D=priority&​c%5B%5D=author&​c%5B%5D=updated_on&​group_by=&​t%5B%5D=|Podání]]:​ v řešení 1, uzavřena 1\\ 
-Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​70 %+Účast na hlasováních a zasedáních (kombinovaně): ​75 %
  
 ===== Seznam řízení ===== ===== Seznam řízení =====
Řádek 122: Řádek 124:
 </​pirati>​ </​pirati>​
  
-==== Mandát====+==== Mandát ====
   * [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=50239|24. 1. 2020]] - 23. 1. 2022   * [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=477&​t=50239|24. 1. 2020]] - 23. 1. 2022
  
Řádek 130: Řádek 132:
  
 ==== Kontakt ==== ==== Kontakt ====
-  * [[lide:​Michaela Skokanová|Michaela Nepejchalová (dříve Skokanová)]],​ administrativní podpora Kontrolní komise - tel. 770 193 715 
  
 +kk@pirati.cz
 ==== Předpisy ==== ==== Předpisy ====
   * [[rules:]]   * [[rules:]]
© Piráti, 2021. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/start.1603635965.txt.gz · Poslední úprava: 25.10.2020 14:26 autor: michaela.skokanova