• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • lukas.novy has no permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
  • lukas_novy has no permissions

Implementace pirátského lexikonu na fóru ČPS

Přijato 5.4.2011
Vyšetřování KK provádí šetření dle StKK §12
Vyšetřovatel -
Typ řízení -
Účastníci řízení -
Závažnost Střední
Poradní vlákno https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=196&t=7448#p96902
Předání -

Usnesení

Kontrolní komise při svém šetření dospěla k závěru, že současný (vyhláška AO ze dne 19. března 2011) pokus o implementaci pirátského lexikonu do stranického fóra pomocí nahrazování „nevhodných frází“ těmi „vhodnými“ je nepřijatelný, protože porušuje zásadu svobody slova a způsobuje nedorozumění v textu.

Kontrolní komise klasifikovala stav jako vysoce závažný dle §14 (3) StKK, proto bude věc předána rozhodčí komisi k vyvození důsledků spolu s návrhem na předběžné opatření.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stav odstranitelný, kontrolní komise odkládá účinnost usnesení o 48 hodin od vyhlášení a žádá AO o odstranění změn v nastavení fóra, provedených v zájmu implementace pirátského lexikonu, v této lhůtě. V takovém případě věc překlasifikuje a upustí od dalšího řízení.

Vedoucí administrativního odboru byl informovan pomocí SZ.

Vzhledem k tomu, že administrativní odbor vyhověl žádosti KK o nápravu a předmětnou vyhlášku zrušil před nabytím účinnosti usnesení KK:

Věc se překlasifikovává jako středně závažná dle §14 (2) StKK a upouští se od dalšího řízení.

© Piráti, 2020. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.