• @cen_kk has upload permissions
  • @cen_rk has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
kk:19_2013 [05.06.2013 22:15]
Vaclav Malek vytvořeno
kk:19_2013 [14.10.2014 16:23] (aktuální)
Vaclav Malek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Prošetření zásahů člena o obsahu fóra ====== ====== Prošetření zásahů člena o obsahu fóra ======
  
-^ **Přijato** ​     | [[https://​forum.pirati.cz/​podatelna-kontrolni-komise-f233/zadost-o-prosetreni-zasahu-michala-wagnera-na-foru-t17200.html|6.6.2013]] | +---- dataentry rizeni ​---- 
-^ **Typ řízení** ​      | stížnost na jednání ​člena odboru | +orgán_page ​     : kk:start 
-^ **Účastníci řízení** | Michal Wagner, Janek Wagner ​| +značka          : KK 19/2013 
-^ **Poradní vlákno** ​  | [[https://​forum.pirati.cz/​porada-kontrolni-komise-f473/​zadost-o-prosetreni-zasahu-m-wagnera-na-f-kk-19-2013-t17211.html]] | +účastníci_pages : lide:Michal Wagner, ​lide:Janek Wagner, ao:start, to:start #​organizační složka nebo člověk, kterých se věc týká 
-^ **Předání** ​         | |+zpravodaj kontrolní komise_page ​#jméno zpravodaje 
 +podáno_dt ​      : 2013-06-06 #datum podání stížnosti 
 +návrh_dt ​       :  #datum návrhu kontrolní ​komise 
 +nález_dt ​       :  #datum nálezu rozhodčí komise 
 +skončeno_dt ​    : 9999-01-01 #datum skončení řízení 
 +stav_wiki ​      : <color red>​čeká ​na přidělení zpravodaje</​color>​ #aktuální stav řízení 
 +oblasts ​        : stížnost na jednání člena odboru #oblast zájmu kontrolní komise 
 +----
  
-===== Vyšetřování ===== +Přijato [[https://​forum.pirati.cz/​podatelna-kontrolni-komise-f233/​zadost-o-prosetreni-zasahu-michala-wagnera-na-foru-t17200.html|oznámení]] ​člena rozhodčí ​komise ​Janka WagneraKomise k věci založila [[https://​forum.pirati.cz/​porada-kontrolni-komise-f473/​zadost-o-prosetreni-zasahu-m-wagnera-na-f-kk-19-2013-t17211.html|poradní vlákno]].
- +
-- +
- +
-===== Usnesení ===== +
- +
-- +
- +
-^ **Poznámka** | - | +
-^ **Poučení** ​ | Toto je oficiální usnesení kontrolní ​komise. ​Účinkuje okamžikem vyhlášeníJe přezkoumatelné příslušnými orgány strany. |+
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kk/19_2013.1370470522.txt.gz · Poslední úprava: 05.06.2013 22:15 autor: Vaclav Malek