• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Internetová listina práv a svobod

Živý návrh Komise pro kopírování a Internet, který reaguje na výzvu Christiana Engströma.

Internet je neutrální a decentralizovaná síť překračující hranice států, která pracuje podle otevřených standardů. Stát uznává a chrání přirozená práva jednotlivce na Internetu. Na Internet dopadá Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod1) v plném rozsahu, zejména v právu šířit a vyhledávat informace.

Právo na Internet

Právo na rychlé připojení k internetu se zaručuje jako základní lidské právo. Lze jej omezit na základě rozhodnutí soudu jen v případech nezbytných v demokratické společnosti, které stanoví zákon.

Neutralita

Všechna data probíhají Internetem podle zásady rovnosti a neutrality; žádné informace nemají mít před jinými v průměru přednost. Omezení v přístupu k Internetu, dohled nad přenosem dat a sledování aktivit uživatele na Internetu smí nařídit pouze nezávislý soud v odůvodněných případech. Internet je res omnium commune. Vycházejíce ze zásady rovnosti a zákazu diskriminace, nesmějí orgány veřejné moci a osoby, jež zřizují nebo dotují, omezit pohyb informací na Internetu použitím technologie, která není veřejně popsána nebo podléhá právní ochraně, jež kohokoliv omezuje v jejím účinném užívání.

Zprávy

Soukromé zprávy posílané skrze Internet požívají veškeré ochrany komunikačního tajemství; každý smí zabezpečit soukromé zprávy šifrováním. Ten, kdo shromažďuje informace, které umožňují sledovat pohyb konkrétního uživatele na svých stránkách, na to musí upozornit. Tyto informace smí poskytnout jinému pouze se souhlasem sledovaného. Totožnost anonyma nebo pseudonyma se nesmí uveřejnit bez jeho svolení nebo rozhodnutí soudu. Provozovatel sítě neodpovídá za obsah přenesených zpráv; pokud je obsah uveřejněn, odpovídá ze něj, pokud není hned zřejmé, že nevyjadřuje jeho názor.

1) Vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/listinaint.txt · Poslední úprava: 09.03.2010 22:23 autor: vilem marsik