• @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Žádost v PDF.

[Kopie žádosti zaslaná na adresu epodatelna(zav)mkcr.cz z doručovací e-mailové adresy žadatele.]

Žadatelka: Česká pirátská strana, politická strana registrovaná pod číslem MV-39553-7/VS-2009, IČO 71339698, se sídlem Zavadilova 1297/3, 160 00 Praha 6, jejímž jménem jedná Jakub Michálek, člen komise pro revizi práv k nehmotným statkům a svobodu internetu pověřený podle statutu komise, narozen 6. 2. 1989, trvale bytem Zenklova 841/193, 182 00 Praha 8.

Doručovací adresa: Pro elektronickou komunikaci adresa jakub.michalek(zav)pp-international.net, pro poštovní doručování adresa sídla žadatelky.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury, které je podle § 8 zákona č. 2/1967 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v účinném znění, ústředním orgánem pro provádění autorského zákona a podle § 22 téhož zákona zpracovává koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, o čemž informuje přiměřeným způsobem veřejnost.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí těchto informací:

  1. písemné dokumenty vztahující se k připravované novele zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, včetně návrhů paragrafovaného znění novel, návrhů důvodových zpráv, korespondence s kolektivními správci a dalšími zainteresovanými subjekty ohledně novely, došlé návrhy a podněty, zápisy z jednání se zainteresovanými subjekty,
  2. veškeré dokumenty vztahující se k vyjednávané Obchodní dohodě proti padělání (ACTA), kterými se povinný subjekt vyjadřoval k vyjednávání nebo textu dohody nebo obdržel informace, které v době obdržení nebyly veřejné, na příklad korespondenci s orgány Evropské unie, která se této dohody týká.

Podle § 4 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím žádám povinný subjekt o poskytnutí informací v elektronické podobě, kde v této podobě informace existuje.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jakub Michálek
Za žadatelku

© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
kci/1_2010.txt · Poslední úprava: 15.07.2010 17:32 autor: Jakub Michalek