• @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • @Registrovani priznivci má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kampan2018 [11.05.2018 22:01]
Aneta Heidlová
kampan2018 [28.06.2018 11:56] (aktuální)
Jan Loužek r→l
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Pražská kampaň 2018 - FAQ, kontakty, postupy ======+====== Pražská kampaň 2018 - FAQ, postupy ​a kontakty ​======
  
 Zde jsou kontakty na všechny naše lidi, kteří jsou zapojeni do pirátské kampaně (počínaje volebním manažerem, předsedy MS konče). Také tu najdete FAQ nejčastějších problémů a dotazů a chytré postupy. ​ Zde jsou kontakty na všechny naše lidi, kteří jsou zapojeni do pirátské kampaně (počínaje volebním manažerem, předsedy MS konče). Také tu najdete FAQ nejčastějších problémů a dotazů a chytré postupy. ​
 +
 +<​html><​h2>​K volbám</​h2></​html>​
 +| ** Materiály k volbám ** |||
 +^ Název ^ Odkaz ^ Použití ^
 +|Zapoj se do kampaně | [[https://​docs.google.com/​file/​d/​1ecHSnwJR5QtVZtIX-YLUtIRMlvMgK45h585na2px_tw/​edit?​usp=drive_web|Prezentace]] | Prezentace ke kampani |
 +|FAQ | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1SimyuxsxSOCGyxhWcRhS_CmK8X60p-wm|FAQ]] | Nejčastější dotazy ve volbách do PS 2017, stále aktuální dotazy, nové budou přidávány|
 +|Strategie k volbám do ZHMP| [[https://​docs.google.com/​presentation/​d/​1pTE-wIgS2LRRb3wYHOFLKZ2gpddVbdWBphMdbg7-meY/​edit?​usp=sharing|Strategie]] | Analýza, poselství, organizace, specifika, cílení a plán kampaně|
 +|Kontakty na kandidáty| [[https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1yRWd3lGlVKBdRglrkpGc_QHScxb0D-3k9PvXyQyu3xw/​edit?​usp=sharing|Kontakty]] | Kompletní kontakty na všechny kandidáty v Praze |
 +
 +
 +<​html><​h2>​Sociální sítě</​h2></​html>​
 +
 +| ** Kde jsme akční ** |||
 +^ Název ^ Odkaz ^ Použití ^
 +| Akční tým  | [[https://​www.facebook.com/​groups/​1687565638225580|Facebook]] | Koordinace Praha |
 +| Pirátský gastro team  | [[https://​www.facebook.com/​groups/​2035710263373372|Facebook]] | Pirátský guláš a spol.| ​
 +| Pražské PaRo 2018 |[[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=40615|Fórum]] | Participativní rozpočtování diskuze|  ​
 +| Harmonogram kampaně 2018 | [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=39566|Fórum]]| Termíny v kampani |  ​
 +| Pirátské listy - redakce | [[https://​www.facebook.com/​groups/​689515027764594/​|Facebook]] | Témata a pomoc k PirListům |
 +| Komunální tým Pirátů | [[https://​www.facebook.com/​groups/​161270031112093|Facebook]]| Příprava programu, primárek, etc. |  ​
  
 <​html><​h2>​Kontakty</​h2></​html>​ <​html><​h2>​Kontakty</​h2></​html>​
Řádek 7: Řádek 27:
 ^ Jméno ^ Kontaktní telefon ^ E-mail ^ Má na starost ^ ^ Jméno ^ Kontaktní telefon ^ E-mail ^ Má na starost ^
 | [[lide:​stepan strebl]] | 776 764 422 | [[stepan.strebl@pirati.cz]] | všechno, ale volejte mu až když jste si jistí, že co potřebujete nemá na starost někdo jiný|  ​ | [[lide:​stepan strebl]] | 776 764 422 | [[stepan.strebl@pirati.cz]] | všechno, ale volejte mu až když jste si jistí, že co potřebujete nemá na starost někdo jiný|  ​
 +| [[lide:​marcela sroubkova]] ​ | 770 113 638 | [[marcela.sroubkova@pirati.cz]] | Asistentka Štěpána Štrébla |
  
 | ** Volební výbor ** |||| | ** Volební výbor ** ||||
Řádek 15: Řádek 36:
 | [[lide:​marek paris]] ​    | 602 101 125 | [[marek.paris@pirati.cz]] ​    | zástupce MS |  ​ | [[lide:​marek paris]] ​    | 602 101 125 | [[marek.paris@pirati.cz]] ​    | zástupce MS |  ​
 | [[lide:​viktor mahrik]] ​  | 602 767 298 | [[viktor.mahrik@pirati.cz]] ​  | zástupce MS | | [[lide:​viktor mahrik]] ​  | 602 767 298 | [[viktor.mahrik@pirati.cz]] ​  | zástupce MS |
 +
 +| ** Koordinátor akcí - kontaktní kampaň Praha ** ||||
 +^ Jméno ^ Kontaktní telefon ^ E-mail ^ Má na starost ^
 +| [[lide:​jaroslava vatay]] ​     | 778 111 459 | [[jaroslava.vatay@pirati.cz]] ​     |koordinace akcí vč. koordinace KoDo, kontaktní kampaň, zábory aj.|  ​
  
 | ** Koordinátoři ** |||| | ** Koordinátoři ** ||||
 ^ Jméno ^ Kontaktní telefon ^ E-mail ^ Má na starost ^  ^ Jméno ^ Kontaktní telefon ^ E-mail ^ Má na starost ^
-| [[lide:​michal jokeš]] ​     | 770 113 642 | [[michal.jokes@pirati.cz]] ​     | předsedání na fóru |   +| [[lide:​michal jokeš]] ​     | 770 113 642 | [[michal.jokes@pirati.cz]] ​     |primární kontakt pro MS, produkce akcí, ​edseda fóra - podpora primárek|   
-| [[lide:​aneta heidlová]] ​   | 778 111 466 | [[aneta.heidlova@pirati.cz]] ​   | kalendář, ​FB a jiné systémy ​|   +| [[lide:​aneta heidlová]] ​   | 778 111 466 | [[aneta.heidlova@pirati.cz]] ​   |přihlášky,​ proplácení,​ administrativa (kalendář, ​rozesílání,​ pozvánky na akce, správa KoDo Mail aj.)|   
-| [[lide:​michaela kleslová]] | 725 881 444 | [[michaela.kleslova@pirati.cz]] | proplácenípřihlášky ​|  ​ +| [[lide:​michaela kleslová]] | 725 881 444 | [[michaela.kleslova@pirati.cz]] |koordinace rozdávání PLdobrovolníci na akcích|  ​
-| [[lide:​marcela šroubková]] | 770 113 638 | [[marcela.sroubkova@pirati.cz]] | pirátské centrum | +
  
 | ** Garanti programových bodů ** |||| | ** Garanti programových bodů ** ||||
Řádek 31: Řádek 55:
 | [[lide:​ondrej profant]] ​   | 607 580 015 | [[ondrej.profant@pirati.cz]]| Moderní město| [[http://​example.com|Diskuze@]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=15aopwvdYoaw4dLJsbTT8Sd5YMDRmutjo|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1jcWG5vIr195WtAYc0GIwh3NmGVH43zh06cwZWV4y0uM|Výstup]] | | [[lide:​ondrej profant]] ​   | 607 580 015 | [[ondrej.profant@pirati.cz]]| Moderní město| [[http://​example.com|Diskuze@]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=15aopwvdYoaw4dLJsbTT8Sd5YMDRmutjo|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1jcWG5vIr195WtAYc0GIwh3NmGVH43zh06cwZWV4y0uM|Výstup]] |
 | [[lide:​Daniel mazur]] ​     | 602 439 639 | [[daniel.mazur@pirati.cz]] ​ | Školství, sport a volný čas|[[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=546|Diskuze]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1pwAGoMDv0cEzNcUciyL9ya-PJDONHBGk|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1HeOSpJR1U_0XuRmT4tD0nI-4BUyZPrkZbxDu5H5Ap3o|Výstup]] | | [[lide:​Daniel mazur]] ​     | 602 439 639 | [[daniel.mazur@pirati.cz]] ​ | Školství, sport a volný čas|[[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=546|Diskuze]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1pwAGoMDv0cEzNcUciyL9ya-PJDONHBGk|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1HeOSpJR1U_0XuRmT4tD0nI-4BUyZPrkZbxDu5H5Ap3o|Výstup]] |
-| [[lide:Eva Tylová]] ​       | 000 000 000 | [[eva.tylova@ecn.cz]] ​ | Životní prostředí | [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=560|Diskuze]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1ZLh1QsFfjI2pVOGDljMGv36vaQlJOjZH|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1MrFhkXpT3Cj-SkXP_YtpGAZSYOxwvGfkF9sttUS8yDU|Výstup]] |+| [[lide:Eva Tylová]] ​       | 608 166 063| [[eva.tylova@ecn.cz]] ​ | Životní prostředí | [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=560|Diskuze]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1ZLh1QsFfjI2pVOGDljMGv36vaQlJOjZH|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1MrFhkXpT3Cj-SkXP_YtpGAZSYOxwvGfkF9sttUS8yDU|Výstup]] |
 | [[lide:​Zdenek hrib]] ​      | 602 560 028 | [[zdenek.hrib@pirati.cz]] | Zdravotnictví,​ bezpečnost| [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=549|Diskuze]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1MgmiWpV4GbRUarIC0siB3XT4olm5h_jL|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1cqNfQ9qKey1HH0KA0MHVwkw8Df2UXXdkp_Mowyw_U3A|Výstup]] | | [[lide:​Zdenek hrib]] ​      | 602 560 028 | [[zdenek.hrib@pirati.cz]] | Zdravotnictví,​ bezpečnost| [[https://​forum.pirati.cz/​viewforum.php?​f=549|Diskuze]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1MgmiWpV4GbRUarIC0siB3XT4olm5h_jL|Podklady]] | [[https://​drive.google.com/​open?​id=1cqNfQ9qKey1HH0KA0MHVwkw8Df2UXXdkp_Mowyw_U3A|Výstup]] |
  
Řádek 49: Řádek 73:
 | Praha 4  | [[lide:​tibor vansa]] ​    | 776 555 622 | [[tibor.vansa@pirati.cz]] ​    | Předseda|  | Praha 4  | [[lide:​tibor vansa]] ​    | 776 555 622 | [[tibor.vansa@pirati.cz]] ​    | Předseda|
 | Praha 5  | [[lide:​Daniel mazur]] ​   | 602 439 639 | [[daniel.mazur@pirati.cz]] ​   | Předseda|  | Praha 5  | [[lide:​Daniel mazur]] ​   | 602 439 639 | [[daniel.mazur@pirati.cz]] ​   | Předseda|
-| Praha 6  | [[lide:viktor mahrik]]   ​| ​602 767 298 | [[viktor.mahrik@pirati.cz]] ​  | Předseda| +| Praha 6  | [[lide:michal zachar]]   ​| ​727 835 825 | [[michal.zachar@pirati.cz]] ​  | Předseda|
 | Praha 7  | [[lide:​pavel tauer]] ​    | 776 736 772 | [[pavel.tauer@pirati.cz]] ​   | Hlavní pirát| ​ | Praha 7  | [[lide:​pavel tauer]] ​    | 776 736 772 | [[pavel.tauer@pirati.cz]] ​   | Hlavní pirát| ​
 | Praha 8  | [[lide:​michal novak]] ​   | 603 170 430 | [[michal.novak@pirati.cz]] ​   | Předseda|  | Praha 8  | [[lide:​michal novak]] ​   | 603 170 430 | [[michal.novak@pirati.cz]] ​   | Předseda|
Řádek 58: Řádek 82:
 | Praha 13 | [[lide:​tomas murnak]] ​   | 604 330 995 | [[tomas.murnak@pirati.cz]] ​   | Předseda|  | Praha 13 | [[lide:​tomas murnak]] ​   | 604 330 995 | [[tomas.murnak@pirati.cz]] ​   | Předseda|
 | Praha 14 | [[lide:​michal prager]] ​  | 603 875 145 | [[michal.prager@gmail.com]] ​  | Hlavní pirát|  | Praha 14 | [[lide:​michal prager]] ​  | 603 875 145 | [[michal.prager@gmail.com]] ​  | Hlavní pirát|
-| Praha 15 | [[lide:​Ondřej Vojta]] ​   |  | [[sksondra@outlook.cz]] ​      | Hlavní pirát| +| Praha 15 | [[lide:​Ondřej Vojta]] ​   |736 726 061 | [[sksondra@outlook.cz]] ​      | Hlavní pirát|
 | Praha 16 | [[lide:​karel nejedlik]] ​ | 728 035 565 | [[karel.nejedlik@pirati.cz]] ​ | Hlavní pirát| ​ | Praha 16 | [[lide:​karel nejedlik]] ​ | 728 035 565 | [[karel.nejedlik@pirati.cz]] ​ | Hlavní pirát| ​
 | Praha 18 | [[lide:Olaf Deutsch]] ​   | 607 886 278 | [[Olaf.Deutsch@mze.cz ]]      | Hlavní pirát| ​ | Praha 18 | [[lide:Olaf Deutsch]] ​   | 607 886 278 | [[Olaf.Deutsch@mze.cz ]]      | Hlavní pirát| ​
 | Praha 22 | [[lide:​Ondrej Kallasch]] | 720 474 822 | [[ondrej.kallasch@pirati.cz]] | Hlavní pirát|  | Praha 22 | [[lide:​Ondrej Kallasch]] | 720 474 822 | [[ondrej.kallasch@pirati.cz]] | Hlavní pirát|
  
-| ** Užitečné odkazy ** ||| + 
-^ Název ^ Odkaz ^ Použití ^  + 
-| Akční tým  | [[https://​www.facebook.com/​groups/​1687565638225580|Facebook]] | Koordinace Praha | + 
-| Pirátský gastro team  | [[https://​www.facebook.com/​groups/​2035710263373372|Facebook]] | Pirátský guláš a spol.| ​ + 
-| Pražské PaRo 2018 |[[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=40615|Fórum]] | Participativní rozpočtování diskuze| ​  +
-| Harmonogram kampaně 2018 | [[https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=39566|Fórum]]| Termíny v kampani |   +
-| Pirátské listy - redakce | [[https://​www.facebook.com/​groups/​689515027764594/​|Facebook]] | Témata a pomoc k PirListům | +
-| Komunální tým Pirátů | [[https://​www.facebook.com/​groups/​161270031112093|Facebook]]| Příprava programu, primárek, etc. |  ​+
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.