• @cen_fo has delete permissions
  • @ALL has read permissions
  • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

ft:zalohy [10.09.2022 13:36] (aktuální)
vojtech.pikal vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pravidla o vratných zálohách na zapůjčený majetek ======
 +
 +Finanční tým České pirátské strany stanovuje následující pravidla:
 +=== §1 Zápůjčka proti záloze ===
 +  - Při zapůjčení majetku České pirátské strany je možné vybrat od osoby, které je majetek zapůjčen, vratnou zálohu.
 +  - Záloha se vybírá v pořizovací ceně majetku a vkládá se na samostatný bankovní účet [[https://​www.fio.cz/​scgi-bin/​hermes/​dz-transparent.cgi?​ID_ucet=2200643114|2200643114/​2010]].
 +  - Do poznámky v příkazu k úhradě se uvede stručný popis majetku (např. "4 vlajky"​) a jméno osoby, které je majetek zapůjčen.
 +  - Po vrácení majetku se vrací záloha v plné výši, pokud majetek nebyl poškozen a byl vrácen celý. Při poškození nebo ztrátě části zapůjčeného majetku přiměřená část zálohy propadá. Při ztrátě nebo zničení celého zapůjčeného majetku propadá celá záloha.
 +  - Záloha se vrací na ten bankovní účet, ze kterého byla odeslána.
 +
 +=== §2 Evidence zápůjček ===
 +  - Zápůjčku zapíše do evidence zápůjček hospodář příslušné organizační jednotky strany. Je nutné:
 +    * dostatečně popsat majetek
 +    * určit organizační jednotku strany, které majetek patří
 +    * stanovit celkovou výši zálohy
 +    * zapsat jméno/​název fyzické nebo právnické osoby, která si majetek půjčuje
 +    * zapsat datum zapůjčení
 +    * zapsat datum přijetí zálohy na náš bankovní účet.
 +  - Při vrácení majetku hospodář do evidence zápůjček doplní datum vrácení majetku a výši vracené zálohy. Zároveň požádá Finanční odbor v podatelně o vrácení zálohy.
 +  - Při propadnutí zálohy vyplní hospodář do evidence zápůjček výši propadnuté zálohy a požádá Finanční odbor v podatelně o převedení propadnuté částky na hlavní účet strany.
 +  - Při propadnutí části zálohy vyplní hospodář do evidence zápůjček výši propadnuté zálohy a požádá Finanční tým v podatelně o převedení propadnuté částky na hlavní účet strany a vrácení zbytku zálohy.
 +  - Evidenční systém ((Aktuální evidenční systém je zde [[/​fo/​zapujcky/​start]])) zajistí Finanční tým.
 +
 +~~NOTOC~~
 +===== BOX:related =====
 +==== Legislativní proces ====
 +  * Platné znění: 16.09.2014
 +<hidden onHidden="​Zobrazit štítek"​ onVisible="​Skrýt ​ štítek">​
 +
 +---- dataentry predpis ----
 +původce_page ​     : ft:start #adresa organizační složky, která předpis vydala
 +typ          : pravidla #typ předpisu - např. vyhláška, stanovy, jednací řád, statut
 +zkratka ​     : FT-Zal #zkratka, pod kterou se předpis cituje
 +zásadní ​     : ne #zda byl předpis schválen jako zásadní návrh
 +složka_page ​ : ft:start # organizační složka odpovědná za činnost
 +adresáts ​    : hospodáři organizačních jednotek # vymezení osob, jimž je návod určen
 +stav         : old
 +----
 +
 +</​hidden>​
  
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
ft/zalohy.txt · Poslední úprava: 10.09.2022 13:36 autor: vojtech.pikal