• @cen_fo has delete permissions
 • @financni_tym has delete permissions
 • @ALL has read permissions
 • lukas.novy has no permissions
 • @administrator_-_vedouci_ao has delete permissions
 • lukas_novy has no permissions

Vyhláška o vratných zálohách na zapůjčený majetek

Finanční odbor České pirátské strany stanovuje následující pravidla:

§1 Zápůjčka proti záloze

 1. Při zapůjčení majetku České pirátské strany je možné vybrat od osoby, které je majetek zapůjčen, vratnou zálohu.
 2. Záloha se vybírá v pořizovací ceně majetku a vkládá se na samostatný bankovní účet 2200643114/2010.
 3. Do poznámky v příkazu k úhradě se uvede stručný popis majetku (např. „4 vlajky“) a jméno osoby, které je majetek zapůjčen.
 4. Po vrácení majetku se vrací záloha v plné výši, pokud majetek nebyl poškozen a byl vrácen celý. Při poškození nebo ztrátě části zapůjčeného majetku přiměřená část zálohy propadá. Při ztrátě nebo zničení celého zapůjčeného majetku propadá celá záloha.
 5. Záloha se vrací na ten bankovní účet, ze kterého byla odeslána.

§2 Evidence zápůjček

 1. Zápůjčku zapíše do evidence zápůjček hospodář příslušné organizační jednotky strany. Je nutné:
  • dostatečně popsat majetek
  • určit organizační jednotku strany, které majetek patří
  • stanovit celkovou výši zálohy
  • zapsat jméno/název fyzické nebo právnické osoby, která si majetek půjčuje
  • zapsat datum zapůjčení
  • zapsat datum přijetí zálohy na náš bankovní účet.
 2. Při vrácení majetku hospodář do evidence zápůjček doplní datum vrácení majetku a výši vracené zálohy. Zároveň požádá Finanční odbor v podatelně o vrácení zálohy.
 3. Při propadnutí zálohy vyplní hospodář do evidence zápůjček výši propadnuté zálohy a požádá Finanční odbor v podatelně o převedení propadnuté částky na hlavní účet strany.
 4. Při propadnutí části zálohy vyplní hospodář do evidence zápůjček výši propadnuté zálohy a požádá Finanční odbor v podatelně o převedení propadnuté částky na hlavní účet strany a vrácení zbytku zálohy.
 5. Evidenční systém 1) zajistí Finanční odbor.

Legislativní proces

 • Platné znění: 16.09.2014

Zobrazit štítek

Skrýt štítek

původce:
Finanční odbor
typ:
pravidla
zkratka:
FO-Zal
zásadní:
ne
složka:
Finanční odbor
adresát:
hospodáři organizačních jednotek
stav:
old
1) Aktuální evidenční systém je zde Evidence vratných záloh
© Piráti, 2022. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.
fo/zalohy.txt · Poslední úprava: 16.04.2021 08:08 autor: vojtech.pikal