• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fo:vydaje:fo_722_2018 [18.05.2018 11:45]
Yveta Martinková Vytvořeno z formuláře na fo:admin:new_refund_2018
fo:vydaje:fo_722_2018 [21.05.2018 00:37] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
-značka ​        ​: FO 722/2018 #spisová značka +značka ​         : FO 722/2018 # spisová značka 
-číslo ​         : 722 +číslo ​          ​: 722  
-rok            : 2018 +rok             ​: 2018  
-název ​         : Malování na obličej #Název platby +název ​          ​: Malování na obličej # Název platby 
-složka_page ​   : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    ​: mo:start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​  ​: fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​strana:​231172018 #adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři +položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​strana:​231172018 # adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři 
-hospodář_page ​ : lide:Mikuláš Ferjenčík ​#jméno hospodáře +hospodář_page ​  ​: lide:mikulas_ferjencik ​# jméno hospodáře 
-souhlas_urls ​  ​:  #souhlas hospodáře +souhlas_urls ​   :  # souhlas hospodáře 
-záměr_tag ​     : Ukliďme si Bagrak #záměr platby +záměr_tag ​      ​: Ukliďme si Bagrak # záměr platby 
-usnesení_urls ​ : http://​pirat.ly/​6xepj,​ http://​static.pldev.eu/​tmp/​paro.html #Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč +usnesení_urls ​  ​: http://​pirat.ly/​6xepj,​ http://​static.pldev.eu/​tmp/​paro.html # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč 
-#Odkaz na hlasování orgánu schvalujícího Záměr +druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona 
-druh           ​: Provozní výdaj #druh výdaje v třídění podle zákona +příjemce ​       : Alena Stratilová # jméno příjemce platby 
-příjemce ​      ​: Alena Stratilová #jméno příjemce platby +účet ​           : 2700209090/​2010 ​ 
-účet ​          ​: 2700209090/​2010  +vs_             ​: 010518 ​ 
-vs_            : 010518 +ks_             ​ # ​ 
-ks_            :  +ss_             ​ # ​ 
-ss_            :  +částka ​         : -1500.00 # uveďte v Kč 
-částka ​        ​: -1500.00 #uveďte v Kč +doklad_wiki ​    ​: {{:​fo:​vydaje:​malovani_1500_-_paro.jpeg?​linkonly}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki 
-doklad_wiki ​   : {{:​fo:​vydaje:​malovani_1500_-_paro.jpeg?​linkonly}} #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki +podáno_date ​    : 2018-05-18 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru 
-podáno_date ​    : 2018-05-18 #datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-05-21 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-proplaceno_date : #datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +rest             # ​ 
-rest           ​:  +účtováno ​        # ​
-účtováno ​      ​:+
 ---- ----
 +
 **Poznámka žadatele:​** ​ **Poznámka žadatele:​** ​
  
 ---- ----
 **Poznámky Finančního odboru:​** ​ **Poznámky Finančního odboru:​** ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.