• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:vydaje:fo_629_2017 [21.08.2017 12:11]
Jaromír Beránek [Data entry]
fo:vydaje:fo_629_2017 [21.08.2017 12:11] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 17: Řádek 17:
 příjemce ​       : Ing. Miroslav Cink #jméno příjemce platby příjemce ​       : Ing. Miroslav Cink #jméno příjemce platby
 účet ​           : 585774/0300 účet ​           : 585774/0300
-vs_             : ​+vs_             : ​1708
 ks_             : ​ ks_             : ​
 ss_             : ​ ss_             : ​
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.