• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
fo:vydaje:fo_558_2018 [18.05.2018 11:44]
Helena Vondráková [Data entry]
fo:vydaje:fo_558_2018 [22.05.2018 16:27] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
 značka ​         : FO 558/2018 # spisová značka značka ​         : FO 558/2018 # spisová značka
-číslo ​          : 558  +číslo ​          : 558 
-rok             : 2018 +rok             : 2018
 název ​          : Beseda s IB a TM - pronájem prostoru # Název platby název ​          : Beseda s IB a TM - pronájem prostoru # Název platby
-složka_page ​    : ​Předsednictvo Liberecký kraj # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    : ​regiony:​liberecko:​start ​# adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​   : https://​wiki.pirati.cz/​fo/hospodareni2018/rozpocty/liberecko/​221100001 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři +položka_page ​   : fo:hospodareni2018:rozpocty:liberecko:​221100150 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři 
-hospodář_page ​  : ​Petr Vyhnal ​# jméno hospodáře +hospodář_page ​  : ​lide:​petr_vyhnal ​# jméno hospodáře 
-souhlas_urls ​   :  # souhlas hospodáře+souhlas_urls ​   : https://​redmine.pirati.cz/​issues/​10802\#​change-37213 ​# souhlas hospodáře
 záměr_tag ​      : Beseda s Ivanem Bartošem a Tomášem Martínkem # záměr platby záměr_tag ​      : Beseda s Ivanem Bartošem a Tomášem Martínkem # záměr platby
 usnesení_urls ​  : ​ # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč usnesení_urls ​  : ​ # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč
 druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona
-příjemce ​       : Cool Nisa tour # jméno příjemce platby +příjemce ​       : cool-NISA-tour z.s. # jméno příjemce platby 
-účet ​           : 4316194399/​0800 ​ +účet ​           : 4316194399/​0800 
-vs_             : 142018 ​ +vs_             : 142018 
-ks_             : ​ # ​ +ks_             :  
-ss_             : ​ # ​+ss_             : ​
 částka ​         : -1400.00 # uveďte v Kč částka ​         : -1400.00 # uveďte v Kč
 doklad_wiki ​    : {{:​beseda_s_ib_13.4.2018.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki doklad_wiki ​    : {{:​beseda_s_ib_13.4.2018.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 podáno_date ​    : 2018-05-03 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru podáno_date ​    : 2018-05-03 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
-proplaceno_date :  # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-05-22 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-rest            :  # ​ +rest            :  
-účtováno ​       :  # ​+účtováno ​       : 
 ---- ----
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.