• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:vydaje:fo_2642_2018 [26.09.2018 10:23]
Kateřina Hůlková [Data entry]
fo:vydaje:fo_2642_2018 [12.10.2018 23:43] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
 značka ​         : FO 2642/2018 # spisová značka značka ​         : FO 2642/2018 # spisová značka
-číslo ​          : 2642  +číslo ​          : 2642 
-rok             : 2018 +rok             : 2018
 název ​          : Inzerce v Píseckém světě # Název platby název ​          : Inzerce v Píseckém světě # Název platby
 středisko_page ​ : regiony:​jiznicechy:​start # adresa rozpočtového střediska středisko_page ​ : regiony:​jiznicechy:​start # adresa rozpočtového střediska
Řádek 17: Řádek 17:
 druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona
 příjemce ​       : Občanské sdružení Písecký svět z.s. # jméno příjemce platby příjemce ​       : Občanské sdružení Písecký svět z.s. # jméno příjemce platby
-účet ​           : 5015117001/​5500 ​ +účet ​           : 5015117001/​5500 
-vs_             : 2018194 ​ +vs_             : 2018194 
-ks_             : ​ # ​ +ks_             :  
-ss_             : ​ # ​+ss_             : ​
 částka ​         : -5700.00 # uveďte v Kč částka ​         : -5700.00 # uveďte v Kč
 doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​pisecky_svet_inz.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​pisecky_svet_inz.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 podáno_date ​    : 2018-09-25 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru podáno_date ​    : 2018-09-25 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
-proplaceno_date :  # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-10-12 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-rest            :  # ​ +rest            :  
-účtováno ​       :  # ​+účtováno ​       : 
 ---- ----
 +
  
 **Poznámka žadatele:​** ​ **Poznámka žadatele:​** ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.