• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fo:vydaje:fo_2299_2018 [16.09.2018 22:36] (aktuální)
Aneta Heidlová Vytvořeno z formuláře na fo:admin:new_refund_2018
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== FO 2299/2018 Odpovídači,​ školení ======
  
 +{{template>:​web:​rozpocty:​refund}}
 +
 +---- dataentry proplaceni ----
 +značka ​        : FO 2299/2018 #spisová značka
 +číslo ​         : 2299
 +rok            : 2018
 +název ​         : Odpovídači,​ školení #Název platby
 +středisko_page : regiony:​praha:​start #adresa rozpočtového střediska
 +složka_page ​   : regiony:​praha:​start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří
 +položka_page ​  : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220100154 #adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři
 +hospodář_page ​ : lide:​Štěpán Štrébl #jméno hospodáře
 +souhlas_urls ​  : ​ #souhlas hospodáře
 +záměr_tag ​     : Kampaň ZHMP #záměr platby
 +usnesení_urls ​ : https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=41014 #Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč
 +#Odkaz na hlasování orgánu schvalujícího Záměr
 +druh           : Volební výdaj #druh výdaje v třídění podle zákona
 +příjemce ​      : Kristina Králová #jméno příjemce platby
 +účet ​          : 213236789/​0300 ​
 +vs_            : 
 +ks_            : 
 +ss_            : 
 +částka ​        : -1255.00 #uveďte v Kč
 +doklad_wiki ​   : {{:​fo:​.pdf}} #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 +podáno_date ​    : 2018-09-16 #datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
 +proplaceno_date : #datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru
 +rest           : ​
 +účtováno ​      :
 +----
 +**Poznámka žadatele:​** ​
 +
 +----
 +**Poznámky Finančního odboru:​** ​
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.