• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
fo:vydaje:fo_2299_2018 [16.09.2018 22:36]
Aneta Heidlová Vytvořeno z formuláře na fo:admin:new_refund_2018
fo:vydaje:fo_2299_2018 [25.09.2018 14:02] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
-značka ​        ​: FO 2299/2018 #spisová značka +značka ​         : FO 2299/2018 # spisová značka 
-číslo ​         : 2299 +číslo ​          ​: 2299  
-rok            : 2018 +rok             ​: 2018  
-název ​         : Odpovídači,​ školení #Název platby +název ​          ​: Odpovídači,​ školení # Název platby 
-středisko_page : regiony:​praha:​start #adresa rozpočtového střediska +středisko_page ​ : regiony:​praha:​start # adresa rozpočtového střediska 
-složka_page ​   : regiony:​praha:​start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    ​: regiony:​praha:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​  ​: fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220100154 #adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři +položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220100154 # adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři 
-hospodář_page ​ : lide:Štěpán Štrébl ​#jméno hospodáře +hospodář_page ​  ​: lide:stepan_strebl ​# jméno hospodáře 
-souhlas_urls ​  ​ #souhlas hospodáře +souhlas_urls ​   https://​redmine.pirati.cz/​issues/​14421 ​# souhlas hospodáře 
-záměr_tag ​     : Kampaň ZHMP #záměr platby +záměr_tag ​      ​: Kampaň ZHMP # záměr platby 
-usnesení_urls ​ : https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=41014 #Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč +usnesení_urls ​  ​: https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=41014 # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč 
-#Odkaz na hlasování orgánu schvalujícího Záměr +druh            : Volební výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona 
-druh           ​: Volební výdaj #druh výdaje v třídění podle zákona +příjemce ​       : Kristina Králová # jméno příjemce platby 
-příjemce ​      ​: Kristina Králová #jméno příjemce platby +účet ​           : 213236789/​0300 ​ 
-účet ​          ​: 213236789/​0300  +vs_             ​ # ​ 
-vs_            :  +ks_             ​ # ​ 
-ks_            :  +ss_             ​ # ​ 
-ss_            :  +částka ​         : -1255.00 # uveďte v Kč 
-částka ​        ​: -1255.00 #uveďte v Kč +doklad_wiki ​    ​: {{:fo:vydaje:​pirati_meetings.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki 
-doklad_wiki ​   : {{:​fo:​.pdf}} #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki +podáno_date ​    : 2018-09-16 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru 
-podáno_date ​    : 2018-09-16 #datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-09-25 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-proplaceno_date : #datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +rest             # ​ 
-rest           ​:  +účtováno ​        # ​
-účtováno ​      ​:+
 ---- ----
 +
 +
 +
 **Poznámka žadatele:​** ​ **Poznámka žadatele:​** ​
  
 ---- ----
 **Poznámky Finančního odboru:​** ​ **Poznámky Finančního odboru:​** ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.