• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
fo:vydaje:fo_2260_2018 [16.09.2018 21:52]
Pavel Šramhauser [Data entry]
fo:vydaje:fo_2260_2018 [23.09.2018 09:42] (aktuální)
Bc. Vojtěch Pikal
Řádek 8: Řádek 8:
 rok             : 2018 rok             : 2018
 název ​          : Převod na volební účet # Název platby název ​          : Převod na volební účet # Název platby
-středisko_page ​ : centrala:start # adresa rozpočtového střediska +středisko_page ​ : regiony:​jiznicechy:start # adresa rozpočtového střediska 
-složka_page ​    : regiony:​jiznicechy:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    : regiony:​jiznicechy:​ceskobudejovicko:start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​jiznicechy:​221202152 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři+položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​jiznicechy:​221202150 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři
 hospodář_page ​  : lide:​pavel_sramhauser # jméno hospodáře hospodář_page ​  : lide:​pavel_sramhauser # jméno hospodáře
 souhlas_urls ​   : https://​redmine.pirati.cz/​issues/​14024 # change-47366 #souhlas hospodáře souhlas_urls ​   : https://​redmine.pirati.cz/​issues/​14024 # change-47366 #souhlas hospodáře
Řádek 37: Řádek 37:
 ---- ----
 **Poznámky Finančního odboru:​** ​ **Poznámky Finančního odboru:​** ​
 +
 +Párový příjem : [[/​fo/​prijmy/​2018/​i130]]
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.