• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:vydaje:fo_2260_2018 [16.09.2018 15:39]
Jaromír Beránek [Data entry]
fo:vydaje:fo_2260_2018 [16.09.2018 21:52] (aktuální)
Pavel Šramhauser [Data entry]
Řádek 22: Řádek 22:
 ss_             : ​ ss_             : ​
 částka ​         : -20000.00 # uveďte v Kč částka ​         : -20000.00 # uveďte v Kč
-doklad_wiki ​    : ​https://​docs.google.com/​spreadsheets/​d/​1uS5icaKyFCJ8lJhIwguvzLikX4x7GqbvgGsBvUUXymw/​edit ​# gid=0 #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki+doklad_wiki ​    : ​interní převod ​# gid=0 #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 podáno_date ​    : 2018-09-15 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru podáno_date ​    : 2018-09-15 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
 proplaceno_date : 2018-09-16 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru proplaceno_date : 2018-09-16 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru
Řádek 28: Řádek 28:
 účtováno ​       :  účtováno ​       : 
 ---- ----
 +
  
  
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.