• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:vydaje:fo_1838_2018 [28.08.2018 15:29]
Lucie.Spacilova [Data entry]
fo:vydaje:fo_1838_2018 [14.10.2018 00:27] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
 značka ​         : FO 1838/2018 # spisová značka značka ​         : FO 1838/2018 # spisová značka
-číslo ​          : 1838  +číslo ​          : 1838 
-rok             : 2018 +rok             : 2018
 název ​          : Letáky Praha 9 # Název platby název ​          : Letáky Praha 9 # Název platby
 středisko_page ​ : regiony:​praha:​start # adresa rozpočtového střediska středisko_page ​ : regiony:​praha:​start # adresa rozpočtového střediska
 složka_page ​    : regiony:​praha:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří složka_page ​    : regiony:​praha:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří
-položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220000001 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři+položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220100151 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři
 hospodář_page ​  : lide:​vit_simral # jméno hospodáře hospodář_page ​  : lide:​vit_simral # jméno hospodáře
 souhlas_urls ​   : https://​redmine.pirati.cz/​issues/​13390 # souhlas hospodáře souhlas_urls ​   : https://​redmine.pirati.cz/​issues/​13390 # souhlas hospodáře
Řádek 17: Řádek 17:
 druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona
 příjemce ​       : Tisk Kvalitně, s.r.o # jméno příjemce platby příjemce ​       : Tisk Kvalitně, s.r.o # jméno příjemce platby
-účet ​           : 2836100369/​0800 ​ +účet ​           : 2836100369/​0800 
-vs_             : 11008573 ​ +vs_             : 11008573 
-ks_             : 0308  +ks_             : 0308 
-ss_             : ​ # ​+ss_             : ​
 částka ​         : -1733.00 # uveďte v Kč částka ​         : -1733.00 # uveďte v Kč
 doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​faktura_11008340.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​faktura_11008340.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 podáno_date ​    : 2018-08-26 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru podáno_date ​    : 2018-08-26 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
 proplaceno_date : 2018-08-28 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru proplaceno_date : 2018-08-28 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru
-rest            :  # ​ +rest            :  
-účtováno ​       :  # ​+účtováno ​       : 
 ---- ----
 +
  
  
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.