• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:vydaje:fo_1636_2018 [12.08.2018 22:59]
Aneta Heidlová [Data entry]
fo:vydaje:fo_1636_2018 [14.08.2018 00:48] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
 značka ​         : FO 1636/2018 # spisová značka značka ​         : FO 1636/2018 # spisová značka
-číslo ​          : 1636  +číslo ​          : 1636 
-rok             : 2018 +rok             : 2018
 název ​          : Tisk novin # Název platby název ​          : Tisk novin # Název platby
 středisko_page ​ : regiony:​praha:​start # adresa rozpočtového střediska středisko_page ​ : regiony:​praha:​start # adresa rozpočtového střediska
Řádek 16: Řádek 16:
 usnesení_urls ​  : https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=41014 # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč usnesení_urls ​  : https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=349&​t=41014 # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč
 druh            : Volební výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona druh            : Volební výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona
-příjemce ​       : New Tech produktion ​# jméno příjemce platby +příjemce ​       : NewTech Production a.s. # jméno příjemce platby 
-účet ​           : 27-4380840287/​0100 ​ +účet ​           : 27-4380840287/​0100 
-vs_             : 201800369 ​ +vs_             : 201800369 
-ks_             : ​ # ​ +ks_             :  
-ss_             : ​ # ​+ss_             : ​
 částka ​         : -258.00 # uveďte v Kč částka ​         : -258.00 # uveďte v Kč
 doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​ceska_piratska_strana_2.8.2018_201800369.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​ceska_piratska_strana_2.8.2018_201800369.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 podáno_date ​    : 2018-08-12 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru podáno_date ​    : 2018-08-12 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
-proplaceno_date :  # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-08-14 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-rest            :  # ​ +rest            :  
-účtováno ​       :  # ​+účtováno ​       : 
 ---- ----
 +
  
 **Poznámka žadatele:​** ​ **Poznámka žadatele:​** ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.