• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

fo:vydaje:fo_1631_2018 [12.08.2018 12:01]
Daniel Galuszka Vytvořeno z formuláře na fo:admin:new_refund_2018
fo:vydaje:fo_1631_2018 [13.08.2018 00:27] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 4: Řádek 4:
  
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
-značka ​        ​: FO 1631/2018 #spisová značka +značka ​         : FO 1631/2018 # spisová značka 
-číslo ​         : 1631 +číslo ​          ​: 1631  
-rok            : 2018 +rok             ​: 2018  
-název ​         : voiceover 08/2018 #Název platby +název ​          ​: voiceover 08/2018 # Název platby 
-středisko_page : centrala:​start #adresa rozpočtového střediska +středisko_page ​ : centrala:​start # adresa rozpočtového střediska 
-složka_page ​   : mo:start #adresa organizační složky, která s penězi hospodaří +složka_page ​    ​: mo:start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří 
-položka_page ​  ​: fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​strana:​212800001 #adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři +položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​strana:​212800001 # adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři 
-hospodář_page ​ : lide:Mikuláš Ferjenčík ​#jméno hospodáře +hospodář_page ​  ​: lide:mikulas_ferjencik ​# jméno hospodáře 
-souhlas_urls ​  ​: https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=248&​t=41408 #souhlas hospodáře +souhlas_urls ​   : https://​forum.pirati.cz/​viewtopic.php?​f=248&​t=41408 # souhlas hospodáře 
-záměr_tag ​     : průběžná online kampaň #záměr platby +záměr_tag ​      ​: průběžná online kampaň # záměr platby 
-usnesení_urls ​ : https://​redmine.pirati.cz/​issues/​10838 #Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč +usnesení_urls ​  ​: https://​redmine.pirati.cz/​issues/​10838 # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč 
-#Odkaz na hlasování orgánu schvalujícího Záměr +druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona 
-druh           ​: Provozní výdaj #druh výdaje v třídění podle zákona +příjemce ​       : Petra Biache # jméno příjemce platby 
-příjemce ​      ​: Petra Biache #jméno příjemce platby +účet ​           : 223480240/​0300 ​ 
-účet ​          ​: 223480240/​0300  +vs_             ​: 201827 ​ 
-vs_            : 201827 +ks_             ​ # ​ 
-ks_            :  +ss_             ​ # ​ 
-ss_            :  +částka ​         : -3500.00 # uveďte v Kč 
-částka ​        ​: -3500.00 #uveďte v Kč +doklad_wiki ​    ​: {{:​fo:​vydaje:​voiceover_08_2018.pdf|faktura}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki 
-doklad_wiki ​   : {{:​fo:​vydaje:​voiceover_08_2018.pdf|faktura}} #vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki +podáno_date ​    : 2018-08-12 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru 
-podáno_date ​    : 2018-08-12 #datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru +proplaceno_date : 2018-08-13 ​# datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru 
-proplaceno_date : #datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru +rest             # ​ 
-rest           ​:  +účtováno ​        # ​
-účtováno ​      ​:+
 ---- ----
 +
 **Poznámka žadatele:​** ​ **Poznámka žadatele:​** ​
  
 ---- ----
 **Poznámky Finančního odboru:​** ​ **Poznámky Finančního odboru:​** ​
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.