• @Registrovani priznivci má oprávnění číst
  • @Odbor - financni má oprávnění mazat
  • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
  • @ALL má oprávnění číst
  • @Celostatni forum má oprávnění nahrávat
  • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:vydaje:fo_1351_2018 [14.10.2018 00:28]
Jaromír Beránek [Data entry]
fo:vydaje:fo_1351_2018 [22.10.2018 17:41] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
 značka ​         : FO 1351/2018 # spisová značka značka ​         : FO 1351/2018 # spisová značka
-číslo ​          : 1351 +číslo ​          : 1351  
-rok             : 2018+rok             : 2018 
 název ​          : Tisk Pirátských listů P11 # Název platby název ​          : Tisk Pirátských listů P11 # Název platby
 složka_page ​    : regiony:​praha:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří složka_page ​    : regiony:​praha:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří
-položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220100151 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři+položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220111150 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři
 hospodář_page ​  : lide:​vit_simral # jméno hospodáře hospodář_page ​  : lide:​vit_simral # jméno hospodáře
 souhlas_urls ​   :  # souhlas hospodáře souhlas_urls ​   :  # souhlas hospodáře
-záměr_tag ​      : ​tisk # záměr platby+záměr_tag ​      : ​fo:​zamery:​foz_35_2018 ​# záměr platby
 usnesení_urls ​  : ​ # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč usnesení_urls ​  : ​ # Usnesení krajského nebo republikového předsednictva u výdajů nad 5000 Kč a souhlas krajského fóra nebo republikového výboru u výdajů nad 50000 Kč
 druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona
 příjemce ​       : VLTAVA LABE MEDIA a.s. # jméno příjemce platby příjemce ​       : VLTAVA LABE MEDIA a.s. # jméno příjemce platby
-účet ​           : 1000054695/​5500 +účet ​           : 1000054695/​5500 ​ 
-vs_             : 1821000616 +vs_             : 1821000616 ​ 
-ks_             :  +ks_             : ​ # ​ 
-ss_             : ​+ss_             : ​ # ​
 částka ​         : -9350.00 # uveďte v Kč částka ​         : -9350.00 # uveďte v Kč
 doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​fa_piratske_lsty_pha_11_1_.pdf}} {{:​fo:​vydaje:​objednavka_piratske_listy_praha_11_1_.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​fa_piratske_lsty_pha_11_1_.pdf}} {{:​fo:​vydaje:​objednavka_piratske_listy_praha_11_1_.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 podáno_date ​    : 2018-07-17 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru podáno_date ​    : 2018-07-17 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
 proplaceno_date : 2018-07-17 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru proplaceno_date : 2018-07-17 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru
-rest            :  +rest            :  # ​ 
-účtováno ​       : +účtováno ​       :  # ​
 ---- ----
 +
  
  
© Piráti, 2019. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.