• virtual_user má oprávnění vytvářet
 • @Registrovani priznivci má oprávnění číst
 • @Koordinatori má oprávnění nahrávat
 • @asistent strany má oprávnění nahrávat
 • @PKS Praha - pracovnici má oprávnění nahrávat
 • @Republikove predsednictvo má oprávnění nahrávat
 • @Republikovy vybor má oprávnění nahrávat
 • @Vedouci organu má oprávnění nahrávat
 • @Krajsti predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Mistni predsedove má oprávnění nahrávat
 • @Celostatni forum má oprávnění číst
 • @Odbor - financni má oprávnění mazat
 • @Zadosti o proplaceni má oprávnění nahrávat
 • @ALL má oprávnění číst
 • lukas.novy nemá žádná oprávnění

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
fo:vydaje:fo_1351_2018 [17.07.2018 14:03]
Jaromír Beránek [Data entry]
fo:vydaje:fo_1351_2018 [14.10.2018 00:28] (aktuální)
Jaromír Beránek [Data entry]
Řádek 5: Řádek 5:
 ---- dataentry proplaceni ---- ---- dataentry proplaceni ----
 značka ​         : FO 1351/2018 # spisová značka značka ​         : FO 1351/2018 # spisová značka
-číslo ​          : 1351  +číslo ​          : 1351 
-rok             : 2018 +rok             : 2018
 název ​          : Tisk Pirátských listů P11 # Název platby název ​          : Tisk Pirátských listů P11 # Název platby
 složka_page ​    : regiony:​praha:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří složka_page ​    : regiony:​praha:​start # adresa organizační složky, která s penězi hospodaří
-položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220000001 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři+položka_page ​   : fo:​hospodareni2018:​rozpocty:​praha:​220100151 ​# adresa rozpočtové položky relativně vůči kořenovému adresáři
 hospodář_page ​  : lide:​vit_simral # jméno hospodáře hospodář_page ​  : lide:​vit_simral # jméno hospodáře
 souhlas_urls ​   :  # souhlas hospodáře souhlas_urls ​   :  # souhlas hospodáře
Řádek 16: Řádek 16:
 druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona druh            : Provozní výdaj # druh výdaje v třídění podle zákona
 příjemce ​       : VLTAVA LABE MEDIA a.s. # jméno příjemce platby příjemce ​       : VLTAVA LABE MEDIA a.s. # jméno příjemce platby
-účet ​           : 1000054695/​5500 ​ +účet ​           : 1000054695/​5500 
-vs_             : 1821000616 ​ +vs_             : 1821000616 
-ks_             : ​ # ​ +ks_             :  
-ss_             : ​ # ​+ss_             : ​
 částka ​         : -9350.00 # uveďte v Kč částka ​         : -9350.00 # uveďte v Kč
 doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​fa_piratske_lsty_pha_11_1_.pdf}} {{:​fo:​vydaje:​objednavka_piratske_listy_praha_11_1_.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki doklad_wiki ​    : {{:​fo:​vydaje:​fa_piratske_lsty_pha_11_1_.pdf}} {{:​fo:​vydaje:​objednavka_piratske_listy_praha_11_1_.pdf}} # vložte odkaz na doklad v syntaxi dokuwiki
 podáno_date ​    : 2018-07-17 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru podáno_date ​    : 2018-07-17 # datum přijetí požadavku vedoucím finančního odboru
 proplaceno_date : 2018-07-17 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru proplaceno_date : 2018-07-17 # datum proplacení požadavku vedoucím finančního odboru
-rest            :  # ​ +rest            :  
-účtováno ​       :  # ​+účtováno ​       : 
 ---- ----
 +
  
 **Poznámka žadatele:​** ​ **Poznámka žadatele:​** ​
© Piráti, 2018. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.